ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระเทย article

 

กระเทย
โดย...นายธนาคร วันมหาชัย 
 
          กระเทย” ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น หมายถึงชายที่มีใจเป็นหญิง หรือตุ๊ด หรือเรียกให้เพราะก็คือ สาวประเภทสอง แต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “กระเทย” คืออะไรยังไม่แน่ชัด เมื่อเปิดดูพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ก็ไม่พบคำว่า กระเทย อยู่ในพจนานุกรมเช่นกัน
         
ในเรื่อง “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ภาคต้น ตอนที่ 24 กำเนิดสุดสาคร ได้กล่าวถึงสัตว์กระเทยในตอนหนึ่งว่า
         
“พระทรงศิลป์ยินสุดสาครบอก       นึกไม่ออกอะไรกัดหรือมัจฉา
     จึงเล็งญาณฌานชิดด้วยฤทธา            ก็รู้ว่าม้ามังกรสมจรกัน
     ครั้นลูกมีศรีษะมันเหมือนพ่อ              ตัวตีนต่อจะเหมือนแม่ช่างแปรผัน
     หางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพันธุ์       พระนักธรรม์จะแจ้งกระจ่างด้วยทางฌาน
           จึงนึกว่าม้านี้มันมีฤทธิ์                จำจะคิดจับมันไว้ให้พระหลาน
     ได้ตามติดบิตุรงค์พบวงศ์วาน             สิทธาจารย์ดีใจจึงไขความ
     ม้าตัวนี้ดีจ้านเจ้าหลานเอ๋ย                เป็นกระเทยเขี้ยวเพชรไม่เข็ดขาม
     จับไว้ขี่มีสง่ากล้าสงคราม                 จะได้ตามบิตุเรศไปเขตคัน...”
 
ตามบทกลอนสุนทรภู่นี้ ซึ่งได้นิพนธ์มานานก็ได้กล่าวถึงคำว่า “กระเทย” ไว้ ย่อมหมายความว่าคำๆ นี้ ไม่ใช่เพิ่งนำมาพูดกัน แต่มีมานานแล้ว หากวิเคราะห์ความหมายตามบทกลอนนี้ คำว่า “กระเทย” นั้นมีความหมายที่ดี อันเป็นการรวมเอาจุดดีของสัตว์ 3 ประเภท นั่นคือ สัตว์ตัวนี้มีลำตัวเป็นม้าสีดำ มีหัวเป็นมังกร และมีหางเป็นนาค สัตว์ประเภทที่หนึ่งคือ มังกร เป็นสัตว์ในวรรณคดีของจีน ลำตัวเหมือนงู แต่มีขา สามารถพ่นไฟ และเหาะเหินเดินอากาศได้  ประเภทที่สองคือ ม้า เป็นสัตว์พาหนะ ที่มีความแข็งแรง ตามประวัติศาสตร์ของหลายๆ ประเทศก็ใช้ม้าในการทำสงคราม ส่วนหางของสัตว์ชนิดนี้เป็นหาง นาค ซึ่งเป็นสัตว์ตามวรรณคดีของไทย ลำตัวเหมือนงู หางเหมือนกับหางปลา อาศัยอยู่ในน้ำ หรือใต้บาดาล สัตว์กระเทยในวรรณคดีเรื่องนี้รู้จักกันในชื่อว่า “ม้านิลมังกร” อันเป็นสัตว์สามสายพันธุ์ มีฤทธิ์อันวิเศษมากมายนัก ดังนั้น คำว่า “กระเทย” แต่เก่าก่อนมีความหมายในทางที่ดี เป็นการเอาจุดเด่นมารวมเป็นหนึ่งเดียว
 
ในปัจจุบันนี้ “กระเทย” มีความหมายไปในทางเพศ คือเป็นกลุ่มของชายรักร่วมเพศ เป็นความหมายที่ไม่เหมาะไม่ควรในทางเพศ และทางราชการทหารได้ระบุไว้ว่ากระเทยเป็นผู้ป่วยโรคจิตชนิดหนึ่งเรียกว่า “โรคจิตถาวร” ไม่รับเลือกไว้เป็นรั้วของชาติ ทั้งอดีตกระเทยไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนในสังคมมีลักษณะของความเป็นส่วนตัวสูง การยอมรับของผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ยังพอมีอยู่บ้าง
 
ในทางกฎหมายนั้น “กระเทย” ยังถือว่าเป็นเพศชาย แม้จะทำการศัลยกรรมเปลี่ยนสภาพร่างกายภายนอกให้ออกมาดูเป็นหญิงมากน้อยเท่าใดก็ตาม
 
ในคดีเรื่องหนึ่ง มีกระทาชายผู้มีร่างอรชรอ้อนแอ้น มีสรีระทางร่างกายภายนอกบ่งบอกถึงความพร้อมที่จะเป็นหญิงสาว หล่อนได้ว่าจ้างทนายความ ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่เคารพ เพื่อขอใช้สิทธิทางศาล โดยเธออ้างต่อศาลว่า เธอเกิดมามีร่างกายเป็นชายแต่จิตใจของเธอเป็นหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ทางอำเภอได้เขียนคำนำหน้านามของเธอว่า เด็กชาย, นาย ตามลำดับ เธอเบิกความต่อไปว่า เมื่อย่างก้าวเข้าวัยรุ่น เธอได้ตัดอวัยวะในส่วนที่เธอเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเธอออก ทั้งยังได้ทำศัลยกรรมตกแต่งให้เพศเป็นหญิงเหมือนของแท้เจ้าค่ะ! เมื่อมีอวัยวะเพศเหมือนเพศของหญิง ดิชั้นย่อมเป็นผู้หญิง แต่มีเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอไม่ยอมเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น นางสาว ให้ค่ะ! ฉะนั้น ดิชั้น จึงมาขอพึ่งบารมีศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง ให้ดิชั้นใช้ นางสาว เป็นคำนำหน้านามต่อไป
 
กรณีอย่างคดีนี้ศาลท่านได้มีคำสั่งพอสรุปได้ว่า อันเพศของบุคคลนั้นให้ถือเอาตามที่กำเนิดมา ส่วนคำว่า หญิง นั้น หมายถึงบุคคลที่สามารถออกลูกได้ แม้ว่าในความเป็นจริงผู้หญิงอาจไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ทุกคนก็ตาม แต่ผู้ร้องถือกำเนิดเป็นเพศชาย ไม่มีมดลูก การแปลงเพศก็เป็นเพียงรูปลักษณะภายนอก หาอาจทำให้ตั้งครรภ์ได้ ทั้งไม่บทบัญญัติของกฎหมายใดให้สิทธิผู้ร้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก นาย เป็น นางสาว ได้ จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้ร้องเสีย
 
สรุปว่า “กระเทย” จึงเป็นคำมีความหมายในทางที่ดี เป็นการรวมเอาปมเด่นมาผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้หมายถึงสิ่งไม่ดีในทางเพศ สิ่งน่ารังเกียจแต่ประการใด และกระเทย"เป็นแล้วลาออกไม่ได้!!"
 
.............................................บทความกฏหมาย

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
ขอถนนคืน article
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
ทุนของบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
โทษและการลงโทษทางอาญา
ประเพณี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989