ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอถนนคืน article

 ขอคืนที่ดิน

                                                                                            โดย...นายธนาคร วันมหาชัย

                บ้านเราในปัจจุบันนี้  ความเจริญได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ตามมาก็คือ การสร้างถนนหนทางโดยรัฐ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น   แต่ยังมีที่ดินของเอกชน  ของชาวบ้านทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งยังไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ  บางท่านอยากขายที่ดินของตนแต่ติดที่ไม่มีทางออก(ที่ตาบอด)  เมื่ออยากขายให้ได้ราคาดี  จึงยอมยกที่ดินบางส่วนให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างถนนสาธารณะ 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาถามกันว่า เมื่อมีผู้ยกที่ดินให้  กทม. ไปแล้ว โดยผู้ยกให้มีความประสงค์ให้ กทม. นำไปสร้างถนนสาธารณะเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนได้ใช้ร่วมกัน  และคาดหวังว่าที่ดินของตนส่วนที่เหลืออยู่จะมีราคาสูงขึ้น  แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี กทม. ยังไม่ได้นำไปทำประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศให้  ประกอบกับการยกให้ กทม. ไม่ได้มีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนการยกให้    ดังนั้น เมื่อ กทม. ไม่สร้างถนนเจ้าของเดิมจึงกลับเข้าครอบครองที่ดินส่วนที่ยกให้ กทม. กรณีเช่นนี้เจ้าของเดิมจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนหรือไม่

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ผลในทางกฎหมายก็คือ เมื่อมีผู้ใดอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้ว  ที่ดินนั้นย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์โดยผลของกฎหมายทันที  แม้มิได้จดทะเบียนการโอนให้ก็ตาม   การที่ กทม. มิได้นำที่ดินที่ได้รับการยกให้นั้นไปทำโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศให้  ก็ไม่เป็นเหตุให้ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสิ้นไปแต่อย่างใด การที่เจ้าของเดิมกลับเข้าครอบครองที่ดินส่วนที่ยกให้ กทม. อีก  ก็ไม่ทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมา  เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้ใดจะอ้างการครอบครองใช้ยันกับแผ่นดินไม่ได้

ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวยังถือว่าเป็นทางสาธารณะอยู่  แม้ว่าผู้ครอบครองจะเข้าครอบครองนานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ทำให้ได้กรรมสิทธิ์

                             ...........................................
บทความกฏหมาย

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article
กระเทย article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
ทุนของบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
โทษและการลงโทษทางอาญา
ประเพณี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989