ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทนายความ
   คณะที่ปรึกษา LASLAWS GROUP

 

 

 

 

 

 
 

 ชื่อ

ประวัติ

 

ตำแหน่ง

ท่านโสภณ  เพชรสว่าง

อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ 8 สมัย

ประธาน / ที่ปรึกษา LASLAWS GROUP

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ชื่อ

ประวัติ

 

 

 

ตำแหน่ง

พ.ต.ท. ก้องภพ  มาสืบชาติ

นรต. รุ่น 51

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ปรึกษา LASLAWS GROUP

 

 

คณะทนายความ LASLAWS GROUP

 

 

 
       ชื่อ  นายเก้า ปิ่นศิริ
 Mr.kao Pinsiri
 
การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
 ประกาศนียบัตรกฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)
 ศึกษาปริญญาโทกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
         
       
       
       
       
   
       
       
       
       

 
 

 

 

ชื่อ  นายวิทยา  วงศ์ศิริวิพัฒน์     
 Mr.Wittaya Wongsirivipat
 
การศึกษา  นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่ง  กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
   
   

 

 

 

 

ชื่อ

 

การศึกษา

                

ตำแหน่ง

  นายนิติธรรม บุญพรหม

  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

  ศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ประกาศณียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด

 
       
  ชื่อ  นายพชร  จำเนียรกูล     
 Mr.Pachara  Jumnienkoon
 
การศึกษา        นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ตำแหน่ง   ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
ชื่อ  นายเทิดทูน  หาศิริ
 Mr.Terdtoon  Hasiri
 
การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ตำแหน่ง  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
   
       
       
       
   
   
       
       
   ชื่อ นายนวพรรธน์  เกียรศรีภูชิต  
Mr.Nawaphat  kiatsriphuchit
 
การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ตำแหน่ง  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
   
       
       

 

 

     
ชื่อ  นางสาวอุษา  ไทยทอง
 Miss. Usa Thaithong
 
การศึกษา  ปริญญาตรีนิติศาสตร์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราคำแหง
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ตำแหน่ง  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
   
   
   
   
   
       
 

 

 

   
   
 

 ชื่อ

 

การศึกษา

 

 

ตำแหน่ง

  นายศรัญญ จำเนียรกูล

  Mr.Saranyu Chamnearkun

  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

   
ชื่อ

  นางสาวลักขณา มุกดาสว่างวัน

 
 

  Miss Lukkana Mukdasawangwan

การศึกษา

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

 ตำแหน่ง   ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด
   
       
       
   

 

 

คณะทนายความ LASLAWS GROUP ประจำสาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 
   

 

 

 
 

ชื่อ

 

การศึกษา

 

 

ตำแหน่ง

  นายประสพชัย แสงโตโพธิ์

  Mr.Prasopchai Sangtopo

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ 

  ทนายความประจำ บริษัท สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จำกัด

 

 

   

 

 

 

       

ชื่อ

การศึกษา

 

ตำแหน่ง

  นายบุญส่ง จูกูล

  ปริญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ศึกษาปริญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ผู้บริหารฝ่ายบังคับคดี

   

 

 

   

 

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989