ReadyPlanet.com


ปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดิน


 คือว่าผมซื้อที่ดินได้โฉนดมาแปลงนึง ก่อนซื้อก็ตรวจสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่รังวัดถึงความถูกต้องแล้ว ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร  

  
  แต่ภายหลังปรากฏว่า ที่ดินตรงนั้นมีผู้ครอบครองโดยบอกว่าเป็นผู้เสีย ภทบ5 ในที่ดินแปลงนี้มาก่อน และใช้ปลูกพืชมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นๆ ก็ยืนยันในเรื่องนี้  แต่โฉนดที่ผมได้มา ก็ออกโดยกรมที่ดิน ถูกต้องทุกอย่าง  เช่นนี้แล้ว ใครจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ครับ และควรแก้ปัญหานี้อย่างไรดี
 


ผู้ตั้งกระทู้ sumateej :: วันที่ลงประกาศ 2017-04-08 17:14:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4047994)

 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

  เมื่อคุณซื้อมา และจดทะเบียนรับโอนที่ดินมาโดยถูกต้อง  คุณจึงได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน  ....ส่วนกรณีมีผู้บุกรุกไปแย่งที่ดินแปลงนี้และทำประโยชน์ และแจ้งการเสียภาษี มีใบ ภบท.5 ยืนยัน  ผู้บุกรุก อาจจะ..ได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ ถ้าแย่งการถือครองมาเกิน 10 ปี....แต่สิทธิของเขาย่อมไม่สมบูรณ์ เพราะเขายังไม่ร้องศาล ให้มีการเปลี่ยแปลงทางทะเบียน  คือเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดิน จากเจ้าของเดิม เป็นชื่อของผู้แย่งการครอบครอง  ตาม ปพพ. ม. 1299  วรรคสอง  ในเมื่อคุณรับโอนมาโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน จึงตัดสิทธิ์อำนาจการครอบครองปรปักษ์ลง นับแต่วันที่คุณรับโอนมา  ผู้แย่งการครอบครอง จึงอ้างการครอบครอบครองปรปักษ์ไม่ได้อีก แม้จะมีพยานยืนยันที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตาม  เว้นแต่คุณจะปล่อยให้ ผู้บุกรุกรายนี้  ยังคงทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปโดยไม่โต้แย้ง ไปอีก  10 ปี นับแต่วันรับโอน  เขาก็อ้างกรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ได้อีก   ดังนั้นควรมีหนังสือแจ้งให้ย้ายออก ในเวลาที่เหมาะสม   ถ้าไม่ย้ายออกต้องฟ้องขับไล่ พร้อมเรียกค่าเสียหาย และในทางอาญา ควรแจ้งข้อหาบุกรุก ครับ

มาตรา ๑๒๙๙ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการ ได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้า หน้าที่

      ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

 

....กรณีตัวอย่าง...ฎีกาที่ 1087/2501

  รับโอนที่ดินมีโฉนดไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินนั้นมาโดยปรปักษ์กว่า 10 ปี ถ้ามีผู้รับโอนทางทะเบียนต่อมาเป็นทอดๆ อีกไม่ถึง 10 ปีนับแต่วันโอนครั้งแรก ผู้รับโอนต่อๆ มานี้จะรู้หรือไม่รู้ถึงการครอบครองโดยปรปักษ์ ก็มีสิทธิดีกว่าผู้ครอบครอง (อ้างฎีกาที่ 1015/2485)
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-04-09 03:49:22


ความคิดเห็นที่ 2 (4048050)

บอกกล่าวให้เขาออกจากที่ดินเป็นหนังสือก่อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายประมุข0873611107 (pramook_law-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-04-09 18:04:20


ความคิดเห็นที่ 3 (4048274)

ขอบคุณท่านทนายทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น sumateej วันที่ตอบ 2017-04-10 21:17:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.