ReadyPlanet.com


การพิจารณาคดีใหม่


    ผมขอเรียนถามปัญหาดังนี้  ในคดีแพ่ง โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดิน จำเลยรับหมายนัดไว้โดยชอบแล้วขาดนัดพิจารณาทั้งสองคน โจทก์สืบพยานฝ่ายเดียว ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี  ถ้าจำเลยทั้งสองจะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่

          ตาม ป.วิอาญา มาตรา ๒๐๗ ที่บัญญัติว่า  คู่ความฝ่ายใดซึ่งศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาท คู่ความฝ่ายนั้นอาจมีคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ เว้นแต่  
คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ให้จำเลยหลายคนแพ้คดีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๔
ปัญหาคือ มาตรา ๒๐๔ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่มาตรา ๒๐๗ (๑) ไม่ยกเลิก  เมื่อเป็นเช่นนี้ จำเลยทั้งสองจะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ อย่างไรครับ
                                                                 ขอขอบพระคุณมากครับ
                                                                          ทนายใหม่


ผู้ตั้งกระทู้ ทนายใหม่ (mild45066-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-08-14 17:06:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3419450)

น่าจะเป็น  ป.วิแพ่ง ม.207 มากกว่า   และได้มีการแก้ไขแล้วดังที่ยกมาข้างล่าง...จึงขออาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้  ตามเงื่อนไข ป.วิแพ่ง ม.207 ครับ

      มาตรา ๒๐๗ เมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดี ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และคู่ความฝ่ายนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ตรี มาตรา ๑๙๙ จัตวา และมาตรา ๑๙๙ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2014-08-14 20:28:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.