ReadyPlanet.com


ขายที่ดิน(ค่านายหน้า)


นาย A นำเสนอขายที่ดินของนาย B แก่บริษัท C ซึ่งนาย A ได้ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงกับนาย B  ว่าสงวนสิทธิการเป็นผู้นำเสนอขายและเป็นผู้ชี้ช่องทางให้บริษัท C แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่หลังจากนั้น บริษัท D เข้ามาเป็นผู้ซื้อ  โดยที่ว่า คณะกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน/วัตถุประสงค์ของ/ที่อยู่บริษัท เหมือนกันทั้งบริษัท C และบริษัท D  ในกรณีเช่นนี้ 

1.) นาย A เป็นผู้นำเสนอขายและชี้ช่องทางให้กับบริษัท D ด้วยหรือ ไม่

2) นาย B ไม่ยอมชำระค่านายหน้า ให้นาย A อ้างว่า ไม่ใช่บริษัท B เข้าซื้อ ลักษณะเช่นนี้ นาย A เป็นผู้มีสิทธิอันชอบธรรมรับค่านายหน้า หรือ ไม่

กฏหมายส่วนนี้ค้นหาได้ที่ใด ครับผู้ตั้งกระทู้ มนตรี :: วันที่ลงประกาศ 2014-08-30 03:20:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3420092)

1-2.  ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า  สองบริษัทนี้ เป็นบริษัทเดียวกัน  ถ้าทำได้    ก็มีสิทธิรับค่านายหน้าตามสัญญา....การแก้ปัญหา  ใช้วิธียื่นขอรับค่านายหน้าตามสัญญา    ถ้ามีปัญหาก็ใช้การเจรจา     ถ้าไม่เป็นผลต้องฟ้องศาล.....กฎหมายที่ใช้ก็คือ  ปพพ. ม.845   เรื่องนายหน้า  ในเมื่อคุณได้ชี้ช่องให้มีการทำสัญญาซื้อขายได้สำเร็จ   คุณจึงมีสิทธิรับค่านายหน้าตามสัญญา    แต่ผู้ขายคงใช้เทคนิค เปลี่ยนชื่อบริษัท   เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่านายหน้า  ซึ่งเรื่องแบบนี้ คงพิสูจน์กันไม่ยาก  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2014-08-30 03:38:51


ความคิดเห็นที่ 2 (3420109)

1. การพิสูจน์ สองบริษัท นี้เป็นบริษัทเดียวกัน ต้องทำอย่างไร และมีเอกสารอะไร ประกอบบ้างครับ

2. ท้ายที่สุด หากต้องฟ้องศาล ศาลท่านจะตัดสินไปในทิศทางใด ในกรณีที่หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด(บริษัท C) และหนังจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด(บริษัท D) ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้มีลักษณะที่เหมือนกันดังนี้

- กรรมการบริษัท (บริษัท C มี 7 คน, บริษัท D มี 10 คน) หมายเหตุ: กรรมการ 7 คน ใน บนิษัท C เป็นกรรมการทั้งหมด ใน บริษัท D

- จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท มีจำนวนเท่ากัน และชื่อเหมือนกัน

- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ ที่อยู่เดียวกัน

- วัตุถุประสงค์ของบริษัท(บริษัท C มี 31 ข้อ, บริษัท D มี 52 ข้อ) หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ 31 ข้อ ของบริษัท C มีเหมือนกันหมดในวัตถุประสงค์บริษัท D จาก 52 ข้อ

  

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี วันที่ตอบ 2014-08-30 11:54:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.