ReadyPlanet.com


การแบ่งทรัพย์สินของบิดาและมารดาเลี้ยง


 พ่อได้แยกทางกับแม่และได้ภรรยาใหม่พร้อมทั้งได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่เกือบ30ปีแล้ว ขอถามดังนี้

1 ภรรยาใหม่ไม่มีลูกด้วยกันแต่มีที่ดินและที่ทำนาซึ่่งได้มาจากบิดาเขาก่อนที่พ่อจะอยู่ด้วยกัน ดังนั้นถ้าพ่อถึงแก่กรรม ลูกซึ่งเกิดจากภรราเก่ามีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ ถ้าได้จะได้รับกี่ส่วน

2 ภรรยาใหม่มีลูกของพี่สาว(หลาน) เป็นญาติเท่านั้น แต่พี่สาวก็เสียชีวิตแล้ว หลานที่มีก็ไม่ได้อยูด้วยกันเพราะพี่สาวไปหากินและได้สามีที่จังหวัดอื่น ดังนั้นหลานจะได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินด้วยหรือไม่ (หลานอายุ 12 ขวบ)

3 กรณีย์ถ้าได้ส่วนแบ่งทรัพย์สิน หลังจากพ่อถึงแก่กรรมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่นฟ้องขอส่วนแบ่งทรัพย์สิน เป็นต้นผู้ตั้งกระทู้ คนสุพรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2014-12-15 23:55:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3424191)

1. ภรรยาใหม่จะได้รับมรดก  เสมือนบุตร  คือถ้ามีบุตรจากภรรยาเก่าหนึ่งคน  มรดกก็แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน  คือบุตรภรรยาเก่า และภรรยาใหม่ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน ครับ

2. การรับเด็กมาเลี้ยงดู  ต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตร   บุตรจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุญธรรม   ถ้าภรรยาใหม่  จดทะเบียนรับเด็ก(หลาน) เป็นบุตรบุญธรรมผู้เดียว  เด็กก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของสามี   เพราะตามข้อเท็จจริง  ทรัพย์สินของบิดา  ได้มาก่อนสมรส  จึงเป็นสินส่วนตัวของบิดา   บุตรบุญธรรมของภรรยา  จึงไม่สิทธิ์รับมรดก ....  เด็กจะมีสิทธิ์รับมรดก     บิดาของคุณต้องรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ครับ

3.เมื่อบิดาตายลง  ภรรยาใหม่ก็คงมีการร้องศาลเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  เพื่อจัดการมรดกของบิดา  คุณก็ควรใช้โอกาสนี้  ร้องศาลเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับมารดาเลี้ยง  ดังนั้นคุณต้องไปตรวจดูประกาศในเรื่องนี้ ที่ศาล  หรือที่บ้านกำนัน  หรือบ้านผู้ใหญ่ เพื่อจะได้มีโอกาส  ร้องขอได้ทันเวลา  แต่ถ้าพลาดโอกาสนี้   เพราะไม่ได้เห็นการประกาศในเรื่องนี้     เมื่อศาลให้มารดาเลี้ยงเป็นผู้จัดการมรดก   คุณก็ควร  แจ้งไปยังผู้จัดการมรดกว่า  คุณเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตาย  มีสิทธิ์รับมรดกด้วย ตามหลักการในข้อ 1  ให้ผู้จัดการมรดกแบ่งปันมรดกให้ตามสิทธิ์    ตามหลักการ...เมื่อศาลให้ผู้จัดการมรดก   ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกของผู้ตาย  และให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย  ลงลายมือชื่อรับรองสองคน  คุณก็สามารถใช้โอกาสนี้ ขอดูบัญชีทรัพย์มรดกของบิดาได้  และขอแบ่งปันมรดกตามสิทธิ์  (ควรแจ้งเป็นหนังสือ)  การเจรจาประนีประนอมขอแบ่งปันมรดก   ด้วยสันติวิธีคือทางออกที่ดีที่สุด อาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้าง ก็น่าจะดีกว่าการฟ้องร้องกัน   การฟ้องร้องเพื่อขอแบ่งมรดก  ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย ที่ไม่สามารถตกลงกันได้แล้ว   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2014-12-16 09:55:02


ความคิดเห็นที่ 2 (3424216)

 ขอขอบพระคุณมโนธรรมที่ให้ความกระจ่างและจะะยยามดำเนินการตามที่ชี้แนะครับ

จากคนสุพรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสุพรรณ วันที่ตอบ 2014-12-16 18:02:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.