ReadyPlanet.com


เจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล้ำมีสิทธิเรียกร้องใดได้บ้างมั้ยครับ


 ซื้อบ้านมาแล้วกันสาดล้ำไปในที่ดินของผู้อื่น แล้วเจ้าของบ้านยังนำเครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำมาติดตั้งใต้กันสาด แถมปั๊มน้ำยังเลยกันสาดเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นด้วย แต่เจ้าของบ้านเข้าใจว่าได้วางเครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำในที่ดินของตน เช่นนี้เจ้าของบ้านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ หากภายหลังเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกรุกล้ำเรียกร้องให้รื้อถอนสิ่งดังกล่าวที่รุกล้ำเข้ามาผู้ตั้งกระทู้ อภิวัฒน์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-12-15 19:04:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3424193)

ตามข้อเท็จจริงที่บอกมา   เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา  วินิจฉัยว่า  เป็นการรุกล้ำที่ดินผู้อื่น  โดยสุจริต  ผลตามกฎหมายคือส่วนที่รุกล้ำไปไม่ต้องรื้อออก  แต่ต้องเสียเงินค่าที่ดินที่รุกล้ำเข้าไป  และจดทะเบียนเป็นภาระจำยอม  แต่...ในทางปฏิบัติ  ควรรื้อกันสาดที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น   แม้ในข้อกฎหมายอาจได้เปรียบบ้าง   แต่ต้องชดใช้ค่าที่ดินและจดทะเบียนภาระจำยอม  ซึ่ง ก็คงไม่ได้เปรียบอะไรมากมาย  สุดท้ายคงต้องรื้อออก น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ครับ

 

 

 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4799/2552

  กันสาดด้านหน้าและด้านหลังตึกแถวของจำเลยรุกล้ำที่ดินของโจทก์ โดยบริษัท ท. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้ก่อสร้างและแบ่งขายพร้อมที่ดิน จำเลยกับพวกซื้อตึกแถวที่มีกันสาดที่สร้างขึ้นพร้อมอาคารดังกล่าวอยู่แล้ว ต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินในสภาพที่มีกันสาดด้านหน้าและด้านหลังตึกแถวของจำเลยรุกล้ำที่ดินของโจทก์จากบริษัท ท. อีก เมื่อจำเลยมิได้เป็นผู้สร้างตึกแถวพร้อมกันสาด หากแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมเป็นผู้สร้างในที่ดินของตนเองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาใช้บังคับโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้แก่มาตรา 1312 วรรคแรก จำเลยจึงมีสิทธิใช้ส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์ที่อยู่ใต้แนวกันสาดที่รุดล้ำเข้าไปนั้นได้ โดยถือว่ากันสาดที่รุกล้ำนั้นเป็นมาโดยสุจริต แต่จำเลยต้องเสียค่าใช้ที่ดินนั้นแก่โจทก์ โดยโจทก์ต้องจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมให้จำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยรื้อกันสาดอันเป็นสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์จนกว่าจำเลยจะไม่ใช้ค่าใช้ที่ดินนั้น เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น คงฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ค่าใช้ที่ดิน ศาลจึงบังคับให้ไม่ได้ และเมื่อฟังว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมย่อมตกไปด้วยเพราะฟ้องแย้งต้องมีฟ้องเดิมและตัวโจทก์เดิมเป็นจำเลยต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2014-12-16 10:10:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.