ReadyPlanet.com


การขอคืนของกลางมาเก็บรักษาเอง


 สวัสดีค่ะ จะสอบถามการขอคืนของกลางมาเก็บรักษาเอง จากเจ้าที่ป่าไม้  โดยได้ยื่นเอกสารการขอคืนของกลางกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้ว จะมีระยะเวลาในการดำเนินการกี่วันค่ะ และมีค่าใช้จ่ายไหมค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ชาวบ้าน :: วันที่ลงประกาศ 2015-04-12 09:31:18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3429691)

เรื่องการขอคืนของกลาง  มีหลักการและวิธีการ ตาม ป.วิอาญา ม.85/1....สรุปคือขอมาดูแลรักษาเองได้(ต้องทำเป็นหนังสือ)  ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต ให้ยื่นอุทธรณ์คำสั้งต่อศาลชั้นต้น ภายใน 30 วัน   ศาลจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับอุทธรณ์...คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด....ครับ

มาตรา 85/1 ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้
การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอำนาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคำร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลชั้นต้น ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-04-12 13:27:52


ความคิดเห็นที่ 2 (3429714)

 ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวบ้าน วันที่ตอบ 2015-04-14 11:03:43


ความคิดเห็นที่ 3 (3436108)

 ขอคืนของกลางเป็นรถยนต์

     สวัสดีค่ะ  รบกวนปรึกษาปัญหาเรื่อง  รถยนต์ถูกยึดเป็นของกลางในคดีชนคนตาย  อยู่ในระหว่างดำเนินคดี ซึ่งพนส.แจ้งข้อหาครั้งแรกเป็นขับรถโดยประมาท ได้คืนรถมาแล้ว แต่มีการทำสำนวนใหม่รอบสอง โดยตั้งข้อหาเป็นเจตนาชนคนตาย( คนที่ตายรู้จักกันกับผู้ต้องหา) แล้วเรียกยึดรถไปอีกรอบสองเพื่อพิสูจน์หลักฐานส่งอัยการ เป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วรถยนต์ของกลางเป็นของผู้อื่นไม่ใช่รถผู้ต้องหาค่ะ  เจ้าของรถก็เพิ่งเช่าซื้อมาได้ 5-6 เดือน และต้องส่งค่างวดทุกๆเดือน 

       ในกรณีนี้ เจ้าของรถได้แสดงตนและขอคืนของกลาง แต่ พนส.ให้นำหลักทรัพย์จำนวนเท่ากับราคารถคือ 388,000 บาท  ที่โดนยึดมาประกัน ซึ่งเจ้าของรถไม่มีทรัพย์สินและหลักประกันเพียงพอมาประกัน พนส. จึงไม่คืนของกลางให้  โดยพนส.แจ้งว่ารอการพิสูจน์หลักฐาน จึงคืนให้ไม่ได้ 

       สรุปเรื่องนี้คำถามค่ะ

1.การที่พนส. ได้ยึดรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นของผู้ต้องหาเป็นของกลางในคดีอาญาเป็นเวลานานถึง 3 เดือน การกระทำนี้ถูกต้องและสมควรหรือไม่

2.เจ้าของรถที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาขอคืนของกลางโดยไม่ต้องมีการประกันได้มั้ย (ไม่มีจริงๆค่ะ ค่างวดก็ต้องจ่ายทุกๆเดือนโดยไม่ได้ใช้รถ)

2.ถ้าเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ไม่มีหลักทรัพย์หรือหลักประกันมาประกันรถออกไป ต้องรอถึงเมื่อไหร่ พนส. จึงจะอนุญาติส่งคืนรถยนต์ของกลางนี้  ให้แก่เจ้าของรถ

3.เจ้าของรถที่ต้องจ่ายไฟแนนส์  สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการเสียประโยนช์ไม่ได้ใช้ของรถยนต์ ที่ตนครอบครองทางแพ่งหรือยกเลิกสัญญากับไฟแนนส์ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจน (nidtaya2227-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-31 20:16:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.