ReadyPlanet.com


เอารูปเมียน้อยลงเฟตด่าทอกันในเฟต


 เอารูปเมียน้อยลงในเฟต ต่างคนต่างด่าทอหน้าเฟต ถ้าอีกฝ่ายฟ้องร้อง มีความผิดยังงัยบ้างค่ะผู้ตั้งกระทู้ นุชรีย์ คนธมาส (Muchnuchree-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2015-06-02 16:06:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3431521)

ก็อาจมีความผิดตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ ฯ ม.14(1)  และความผิดฐานหมิ่นประมาท ครับ

...พรบ.คอมฯ......

  มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
                                (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
                อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
 

ป.อาญา.........

มาตรา 328* ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-06-03 05:07:13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.