ReadyPlanet.com


คดีเสพยาบ้า


 เคยติดคุกคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายออกพักโทษพิเศษไดใบบริสุทธิ์แล้วแลตอนนี้อยู่ระหว่างอุทรณ์คดีปืนแก๊ปแล้ถูกจับเสพเป็นครั้งแรกอยากทราบว่าจะถูกโทษจำหรือปรับผู้ตั้งกระทู้ มะเหน่ง :: วันที่ลงประกาศ 2015-05-20 11:37:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3431048)

 อยากทราบว่าคดีเสพขับรถพ่วงจะมีโทษอย่างไรบ้างต้องใช้เงินประกันที่ศาลเท่าไรแต่ว่าไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อนเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ปริศนา (prisana1247-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-21 00:46:03


ความคิดเห็นที่ 2 (3431062)

ตอบ..คุณมะเหน่ง  เรื่องการจำคุกมากน้อยเพียงใด  เป็นดุลยพินิจของศาลเท่านั้น ครับ

ตอบ..คุณปริศนา คดีเสพฯแล้วขับ  มีโทษตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.160 ตรี   ส่วนการประกันตัว ถ้าตามวรรคหนึ่ง โดยหลัก คงประมาณ  20,000  บาท   หรืออยู่ที่ดุลยพินิจของศาล  ครับ

 

มาตรา ๑๖๐ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-05-21 10:17:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.