ReadyPlanet.com


การกู้เงิน


ผมจะได้เงิน ชพค. ชพส. ตอนพ่อและแม่ตาย แต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ แล้วผมมีหนี้บ้านอยู่ เจ็ดแสน บาท กระผมจะสามารถยืมเงินมาใช้หนี้บ้านก่อนได้หรือไม่ เพราะผมอ่าน แบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน แล้ว มันมีช่องให้กรอกว่า ดอกเบี้ย อัตราเท่าไหร่ ถ้าผมตกลงกับเพื่อนว่าจะขอให้ไม่คิดดอกเบี้ยจะได้หรือไม่ แล้วผู้กู้มีหลักประกัน โดยใช้ ชพค. ชพส. ได้หรือไม่  เพราะกระผมจะขายบ้านไปด้วย แต่ไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่ จึงแก้ปัญหาโดยให้ยืมเงินเพื่อนมาใช้หนี้บ้านก่อน แล้วนำเงินเงิน ชพค. ชพส.มาใช้หนี้ ที่หลัง แล้วก็ขายบ้านเพื่อนเอาเงินมาใช้จ่ายส่วนตัว เพราะผมมีบ้านอยู่อีกหนึ่งหลัง ไว้อาศัย ช่วยแนะนำให้หน่อย แล้วช่องให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นในวันที่เท่าไหร่ ผมไม่มีเงินเลย มีแต่เงิน ชพค. ชพส. ซึ่งจะได้ก็ตอนพ่อแม่ตาย จะกรอกอย่างไร เพราะไม่รู้พ่อแม่จะตายเมื่อไหร่ ผมจะสามารถกู้เงินกับเพื่อนได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2015-06-03 13:54:00


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.