ReadyPlanet.com


มีเบียร์ 6 กระป๋องยังไม่เปิดและยังไม่ดื่มผิดกฏหมายด้วยหรือ


 มีสุราหรือเบียรอยู่ในรถประมาณเบียร์ 6 กระป๋องยังไม่ได้เปิด แต่ตำรวจบอกว่าผิดกฏหมาย (คนนำไปยังไม่ดื่ม) และพยายามตั้งข้ หา  ผมจึงเทเบียร์ทิ้งต่อหน้าตำรวจ  ถามว่ามันผิดด้วยหรือมีเบียร์ 6 กระป๋องอยู่ในรถโดยที่ยังไม่ดื่ม และพร้อมที่จะเปาแอนกอฮอ



ผู้ตั้งกระทู้ พิทักษ์ แสน :: วันที่ลงประกาศ 2015-07-26 07:42:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3433154)

มี พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ม.15  ห้ามไว้  และมีโทษตาม  ม38 ทวิ.....และการเทเบียร์ทิ้ง  คุณอาจถูกดำเนินคดี ตาม ปอ. ม.142 ครับ

 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดทำการขนสุราที่ทำในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งลิตร แต่ไม่ถึงสิบลิตรเข้าในหรือออกนอกเขตท้องที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้โดยสารทำการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับส่งคนโดยสารเป็นปกติผ่านเขตท้องที่ที่กำหนดนั้น หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทำการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากำกับไปกับสุราที่ขนด้วย
 

 

มาตรา ๓๘ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตามปริมาณน้ำสุราที่ทำการขนในอัตราลิตรละสิบบาท เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร
 

............ประมวลกฎหมายอาญา.........

 

มาตรา 142 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง “ทรัพย์สินหรือเอกสาร” ใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่น ส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-07-26 15:42:43



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.