ReadyPlanet.com


สัญญาเช่าพื้นที่


สัญญาเช่าระหว่าง **กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างสัญญา

 ผู้ให้เช่า: นิติฯหมู่บ้านจัดสรร   ผู้เช่า: บริษัทแห่งหนึ่ง(เช่าเดินสายอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน)

ในสัญญาร่าง ในวรรคนึงได้ระบุว่า

"ผู้ใช้พื้นที่ตกลงให้ค่าบำรุงแก่ผู้ให้ใช้พื้นที่ เป็นรายปี ในอัตรา ปีละ 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน)       โดยตกลงจะชำระภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามหนังสือแล้วเสร็จพร้อมผู้ใช้พื้นที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว"

อยากทราบว่า ผู้ให้เช่า จำเป็นหรือไม่ที่ต้องออกใบแจ้งหนี้ หรือ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขสัญญาร่างนั้นก่อนทำสัญญาจริง โดยตัด "พร้อมผู้ใช้พื้นที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว" ออกผู้ตั้งกระทู้ JJ (pmg-dot-jaoh-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-03 10:05:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3434322)

ก็ควร  ระบุให้ชัดเจนว่า  ค่าเช่า ปีละ  5,000  บาท เป็นเวลา...ปี นับแต่ปีพ.ศ.....ถึง  พ.ศ...  โดยจ่ายค่าเช่า  ในวันที่....เดือน.....ของปีตลอดสัญญาเช่า  ไม่ต้องระบุเรื่องใบเตือน  เพราะมีกำหนดเวลาแน่นอน   และควรปิดอากรฯ 1  บาท  ต่อค่าเช่า 1,000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-09-03 12:07:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.