ReadyPlanet.com


ภรรยาหลวง


 ดิฉันเป็นถรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกอดีตภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรร่วมกับสามี1คนโพสประจานในเฟชบุ๊คกับพี่สาวของเค้า ด่าทอ หยาบคาย ขู่ฆ่า ด่าพ่อแม่. ดิฉันควรทำยังไงดีค่ะผู้ตั้งกระทู้ ภัทราวดี ไชยแก้ว :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-15 23:04:25


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3434690)

เก็บรวบรวมหลักฐานไว้  และแจ้งความดำนินคดี  ตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์  พ.ศ.250 ม.14 (1) และ  ม.16  ครับ

  มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
                                (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
                อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิด
ตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-09-16 13:05:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.