ReadyPlanet.com


สอบถามครับเรื่องข้อกฏหมายครับ


สอบถามข้อกฏหมายได้มีข้อห้าม ห้ามขายเหล้า สุราและเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง ในโรงเรือนหรือโกดังเดียวกันป่าวครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ตั้ม :: วันที่ลงประกาศ 2015-10-01 11:08:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435121)

ก็มีข้อห้าม  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ม.27  ที่ยกมา  แต่ถ้าขายเหล็ก  อุปกรณ์ก่อสร้างห้ามขายสุราหรือไม่  เท่าที่ดูกฎกระทรวง  ท้าย พรบ.นี้  ยังไม่มีคำสั่งห้ามชัดเจน แต่ก็อาจสั่งห้ามได้  ตาม (8) ครับ

มาตรา ๒๗  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๖) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-10-01 13:22:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.