ReadyPlanet.com


การปลอมแปลงเอกสารหมดอายุแล้ว


 ถ้าเกิดปลอมแปลงเอกสารราชการที่ หมดอายุไปแล้ว จะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการอยู่ไมครับผู้ตั้งกระทู้ A :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-29 15:14:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435093)

การปลอมแปลงเอกสารอายุความ   10 ปี   ถ้าไม่มีฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาล ภายในกำหนด(10ปี) นับแต่วันกระทำความผิด  เป็นอันขาดอายุความ  ตาม ปอ.ม.95  แต่....ถ้ามีการนำเอกสารปลอมไปใช้  ความผิดก็ย่อมเกิดขึ้น  และนับอายุความ 10 ปี ขึ้นมาใหม่ และต้องรับโทษฐานใช้เอกสารปลอม  ตาม ปอ. ม.268 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-09-30 10:25:00


ความคิดเห็นที่ 2 (3435101)

 ถ้าใช้เอกสารดังกล่าว หลัง จากที่เอกสารนั้นหมดอายุแล้ว จะ ถือว่า มีความผิดไมครับ เช่นใช้บัตรจอดรถ อันที่หมดอายุใน สถานที่ราชการ แบบนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น A วันที่ตอบ 2015-09-30 12:40:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.