ReadyPlanet.com


เจ้าหนี้


กรณีติดหนี้เจ้าหนี้แล้วยังไม่มีการผ่อนชำระด้วยภาระตอนนี้แย่มากแต่เจ้าหนี้ติดต่อมาก็บอกเหตุผลความจริงทุกครั้งไม่เคยหลบหนี้หรือเพิกเฉยแต่เจ้าหนี้หายไปพักนึงแล้สโดยการเอารูปเราไปลงเฟสบุ๊คแล้วด่าว่าต่างๆนาๆแล้วแชร์ต่อเนื่องโดยเราไม่ได้มีการปฏิเสธที่จะใช้จึงทำให้มีผลกระทบในการงานและการใช้ชีวิตการเปนอยู่กรณีนี้เรามีสิทธิแจ้งความได้ไหมค่ะผู้ตั้งกระทู้ nook :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-26 23:50:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435009)

การส่งข้อความที่ทำให้เกิดความเสียหาย  สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้  ตาม  พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ม.16 เรื่องเป็นหนี้   เขาต้องใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลเท่านั้น  จะมาประจานกันไม่ได้  ซึ่งนอกจากมีความผิดตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์แล้ว  ยังมีความผิดตาม พรบ.การทวงหนี้ พ.ศ.2558  ม.11 (1) (2)  ซึ่งจะมีโทษตาม ม.39 และ ม.41     ด้วย ครับ

พรบ.ฯคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิด
ตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

..พรบ.การทวงหนี้  พ.ศ.2558

 

มาตรา ๑๑  ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
(๒) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
มาตรา ๓๙  บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) มาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๓ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๑  บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ (๑) หรือมาตรา ๑๒ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-09-27 12:40:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.