ReadyPlanet.com


ลาออกรัฐวิสาหกิจ แล้วมีเงินตกเบิกย้อนหลัง ผู้ลาออก (ไปแล้ว) จะมีสิทธิ์เรียกร้องเงินตกเบิกนั้น หรือไม


 อ้างถึง หนังสือ สรส.

ความคืบหน้าในการผลักดัน “การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ” ฉบับที่ 2

          ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) 
ผลักดันให้มีการปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเพิ่ม 1 ขั้น สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น 
หรือร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือน สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบช่วง หรือร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เท่ากันทุกตำแหน่ง
ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจในคราววันที่ 14 กันยายน 2558 
เห็นชอบแนวทางกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ให้มีผลกับลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่เกิน 43,850 บาท 
ส่วนลูกจ้างฯ ที่มีเงินเดือนเกินกว่านี้ให้มีการหาแนวทางที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับข้อเสนอที่สมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) เสนอให้ได้รับ
ทุกตำแหน่งโดยไม่เลือกปฏิบัติ จนนำไปสู่การให้นำเข้าสู่การพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ 
ในส่วนของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกินกว่า 43,850 บาท

จนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ
ได้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการปรับเงินเดือนลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกินกว่า 43,850 บาท 
ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางในการดำเนินการ  ดังนี้

1. ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น ที่มีเงินเดือนเกินกว่า 43,850 บาท 
ให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างได้ครึ่งขั้น

2. ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบช่วง หรือร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
ที่มีเงินเดือน เกินกว่า 43,850 บาท ให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างเป็นขั้นบันได คือ 

- ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกินกว่า 43,850 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างร้อยละ 2 
- ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างร้อยละ 1 
- ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกินกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป ให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างร้อยละ 0.5 

พร้อมให้สอบถามข้อมูลแต่ละรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจเอง หรือต้องใช้งบประมาณ
ของรัฐบาลในการปรับเป็นสัดส่วนเท่าไร และนำมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจคราวต่อไป เพื่อสรุปให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) พิจารณาเห็นชอบ
และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว 
เพื่อขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องคนงานในรัฐวิสาหกิจที่ต้องตรากตรำจัดทำบริการสาธารณะเพื่อชาติและประชาชน 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อความผาสุกของประชาชน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
20 ตุลาคม 2558

---

ดังนั้น ในเมื่อสิทธิ์เกิดตั้งแต่วันที่มีผล คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้ลาออกผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ในเงินตกเบิก ใช่ไหมครับผู้ตั้งกระทู้ บัญชา :: วันที่ลงประกาศ 2015-11-12 22:00:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3437228)

ค่อนข้างจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย   เพราะการออกสิทธิต่างๆอาจสิ้นสุดลงตั้งแต่วันลาออก......  ก็ต้องยื่นเรื่องขอเงินส่วนนี้จากหน่วยงานต้นสังกัด  ถ้ามีปัญหาขัดข้อง   ก็ต้องร้องศาลปกครองให้วินิจฉัยว่ามีสิทธิ์ หรือไม่...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-11-13 08:09:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.