ReadyPlanet.com


ปรึกษาเรื่องการค้านรังวัดที่ดินครับ


 ผมมีที่ดินเป็นที่ไร่ซึ่งยังไม่มีการปักหมุด ที่ดินข้างเคียงได้ยื่นรังวัด ซึ่งวันที่ไปชี้ที่ดินผมไม่ได้รับจดหมาย มาได้รับจดหมายหลังจากนังวัดเสร็จแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่จากที่ดินได้มาพาไปดูที่และให้เราลงชื่อยืนยันรังวัดซึ่งผมได้เซ็นชื่อยืนยันการรังวัดไปแล้ว เนื่องจากผมไม่รู้ขอบเขตที่ของตัวเองเป็นที่ดินทำไร่ที่ให้ชาวไร่เช่าทำการเกษตร ปรากฎว่าได้มีการล้ำที่ดินของผมมาเกือบ 1 ไร่ครับ จึงได้ไปยื่นค้านกับที่ดิน ที่ดินบอกว่าค้านไม่ได้แล้วเนื่องจากผมได้ทำการเซ็นรับรองการรังวัดไปแล้ว

จากเหตุการณ์นี้ผมจะทำการแก้ไขอย่างไรได้ต่อไปครับ

 

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ นที :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-03 21:25:09


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3444341)

                                                                    "ยินยอมแล้ว ยกเลิก ต้องร้องศาล"

การที่คุณไปลงลายมือชื่อรับรองแนวเขต  โดยไม่ได้ไปดูการรังวัดในสถานที่จริง   ถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง     การจะเพิกถอนคำยินยอมเจ้าหน้าที่ก็คงอ้างว่าคุณให้ความยินยอมแล้ว  จึงบอกปัดแบบไม่มีเยื่อใย  เพราะเท่ากับคุณไปทำสัญญายอมรับว่าการรังวัดในครั้งนั้นชอบแล้ว  ถ้าคุณจะเพิกถอนคำยินยอมต้องร้องศาล  โดยอ้างเหตุผลว่า  คุณสำคัญผิด  ตาม ปพพ. ม.156   การยินยอมนั้นจึงเป็นโมฆะ  ถ้าศาลรับฟัง ก็คงเป็นบุญของคุณ หรือคุณอาจใช้ทางลัด   โดยไปคุยกับเจ้าหน้าที่รังวัด  ให้ถอนคำยินยอมของคุณ  อาจทำได้  แต่คงต้องใช้เงินจ้างเขา ถ้าเจ้าหน้าที่ตงฉิน   ก็คงไม่ยอมรับ     แต่อยู่ที่จังหวะและโอกาส   แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง  ที่แนะนำเพราะเห็นว่าคุณกำลังจะสูญเสียที่ดินถึง 1 ไร่  เพราะความประมาทเลินเล่อแท้ๆ คุณไม่ได้ไปคดโกงใคร  แต่ก็ไม่ชอบอยู่ดี  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-01-04 10:05:02


ความคิดเห็นที่ 2 (3484060)

 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นที วันที่ตอบ 2016-06-20 21:45:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.