ReadyPlanet.com


การครอบครอง ส.ป.ก. 4-01


 บิดา มารดา เป็นเกษตรกร มีบุตรคนเดียว รับราชการ เมื่อบิดา มารดา เสียชีวิต สิทธิ์ทำกินที่ บิดา มารดา ถืออยู่ตกเป็นของบุตรได้หรือไม่



ผู้ตั้งกระทู้ ไอดิน กลิ่นหญ้า :: วันที่ลงประกาศ 2015-12-29 16:14:24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3444013)

ดูตามเจตารมณ์ของกฎหมาย  มุ่งให้ดิน สปก. นั้น จัดสรรเพื่อเกษตรกร  ที่ไม่มีที่ทำกิน ตาม ม.4  แต่ ใน ม.39  ก็ให้ตกทอดแก่ทายาทได้  โดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่า ทายาทต้องเป็นเกษตรกร   แต่ดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  ทายาทที่เป็นข้าราชการ ไม่น่าจะรับมรดก  ที่ดิน สปก. ได้....ในทางปฏิบัติ มีข้าราชการจำนวนไม่น้อยทั่วประเทศ  ที่ถือครองที่ดิน สปก.   หน้าตาเฉย   จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนเท่านั้น...  สรุปที่ถามมา ทายาทก็ถือครองไปก่อนได้  แต่อาจถูกเรียกคืนได้เสมอ  ถ้าจะทำถูกขั้นตอน  ต้องแจ้ง สนง. สปก. ในจังหวัดให้ทราบ...แต่นายทุนทั้งหลายที่ซื้อที่ สปก.  ก็ถือครองทำประโยชน์อย่างออกหน้าออกตา นโบบาย ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน  จึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง  แม้การซื้อขายทำไม่ถูกต้อง แต่จะมีเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ไหน  จะหาญกล้า   ไปเรียกร้องที่ดินคืน  ครับ

 

พรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   พ.ศ.2518

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
มาตรา ๓๙ ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-12-30 08:55:21


ความคิดเห็นที่ 2 (4031137)

 แม่ของดิฉันเสียชีวิตแล้ว. ฉันเปนทายาทที่ได้รับใบ ส.ป.ก.เรียบร้อยแล้ว แต่น้าสาวผู้ที่เคยทำกินบอกที่นาผืนนี้เปนของตนเอง ทั้งๆๆที่ยายแบ่งให้ลูกทั้งหมดเท่าๆกันเรียบร้อยแล้ว. ซึ่งแม่ของฉันเสียชีวิต ที่ดินต้องตกเปนของฉันใช่ไหมค่ะ ส่วนที่ของน้าสาวนั้นขายไปหมดแล้ว เค้าอาศัยที่ดอนของฉันทำกินปต่พอหลายปีเข้ามาบอกว่าเปนที่ของตัวเอง ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเปาสิทธิ์ของดิฉันถูกต้องตามกดหมายแล้ว แต่น้าสาวยังอยากได้อยุ่ฉันควรทำยังไงได้บ้างเพื่อให้น้าสาวเลิกยุ่งกับที่ของดิฉันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เม จินดา วันที่ตอบ 2017-01-17 13:21:58


ความคิดเห็นที่ 3 (4033645)

น้องสาวรับที่ดินมาจากพ่อทำกินมาระยะหนึ่งถูกที่ข้างเคียงใช้ช่องโหว่ของกฏหมายอ้างว่าบุกรุกที่ ซึ่งเดิมการทำกินมีเขตคันนากันอยู่แล้วแต่คู้กรณีใช้อำนาจอ้างหมุดหัวท้ายซึ่งที่เดิมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนิติกร สปก. ออกไปตัดสิ้นให้คู่กรณีใช้รถไถรื้อคันนาจะทำอย่างไรดีขอคำปรึกษา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยพร ยอดแก้ว วันที่ตอบ 2017-01-28 20:23:41


ความคิดเห็นที่ 4 (4035707)

 เจ้าหน้าที่รางวัดคาดเคลื่อนมา 40 ปี ทำให้ สปก.แปลงติดกันฟ้องร้องพีอผมบุกลุกที่ดินทั้งที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าผิดแต่ปล่อยมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวรรณ ทับทิม 089-0123236 วันที่ตอบ 2017-02-07 16:14:35


ความคิดเห็นที่ 5 (4075109)

 รบกวนสอยถามหน่อยคะใบ สปก ของพ่อลุงเขาเอาไป16ปีแล้วคะพอติดต่อไปเขาบอกให้ไปทำใหม่ทางเราอยากทราบว่าใบ สปกยุไหนจะทำยังไวคะ จะไปแจ้งกรมที่ดินว่ายังไงคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวย วันที่ตอบ 2017-08-31 12:38:57


ความคิดเห็นที่ 6 (4091289)

แม่มีที่สปก.แต่แม่ไม่ได้ไปทำกินมานานกว่า10ปีเพราะให้หลายทางพ่อทำกินเพราะใจดี. แต่พอแม่ขอกลับเข้าไปทำกินแต่หลานไม่ยอมออกจากที่แม่ ต้องทำอย่างไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Salapao วันที่ตอบ 2017-12-01 16:21:44


ความคิดเห็นที่ 7 (4134131)

  ขอทราบว่า ผู้มีประกันสังคม. มาตรา  39. มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน. สปก.4-01.  ได้มั่ยคะ เพราะ. เมื่อ ..3.ปี ที่ผ่านมา เคยทำงานบริษัทแล้วมีการยื่นประกันสังคม.  เมื่อลาก่อนมาแล้ว. ก้อ. ไปยื่นทำประกันมาตรา .39. ส่งตัวเองต่อคะ.  ก้อเลย มีความสงสัยในการมีสิทธิ์ถือครองที่ดินสปก. 4-01.  ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ร่มเงา. ป่าใหญ่ วันที่ตอบ 2018-09-04 20:44:01



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.