ReadyPlanet.com


ลาภมิควรได้


กระผมโดนร้องเรียนปรืญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2558  ถูกเพิกถอนปริญญา ผมจบมาปี 2538 กระผมเริ่มทำงานเมื่่อปี 2543 กระผมโดนไล่ออกจากงานปี 2558 กระผมจะถูกเรียกเงินคืนที่ได้จากการทำงานไปหรือไม่ ไม่รู้ว่าคดีขาดอายุความลาภมิควรได้ตั้งแต่พ้น ๑ ปีขึ้นไปนับแต่มีสิทธิเรียกเงินคืน หรือ พ้น ๑๐ ปีขึ้นไปตั้งแต่มีสิทธินั้้นผู้ตั้งกระทู้ อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-11 13:54:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3445077)

                                                 "ปัญหาข้อกฎหมาย"

กรณีของคุณ  อาจเป็นลาภมิควรได้   อาจถูกเรียกร้องคืน  ภายในหนึ่ง ปี หรือ ภายใน 10 ปี ตั้งแต่มีสิทธิเรียกร้อง ตาม ปพพ. ม.419.. แต่ตามความเห็น   กระทรวงการคลัง  คงใช้สิทธิเรียกร้องเงินคืนได้ โดยไม่มีอายุความ ตาม ปพพ. ม.1336  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-01-12 05:07:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.