ReadyPlanet.com


อยากทราบเรื่องการจ่ายค่าน้ำหอพักกรณีท่อแตก


ถ้ากรณีที่เราอยู่หอพักเอกชน แล้วท่อน้ำในห้องอาจมีน้ำรั่วซึม ทำให้บิลค่าน้ำแพงกว่าปกติมาก ถือเป็นความบกพร่องของหอพักที่จะต้องรับผิดชอบซ่อมท่อให้เราหรือป่าว แล้วเราจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำส่วนที่แพงนั้นไหมครับ (ท่อน้ำที่รั่วคาดว่าน่าจะอยู่ในบริเวณกำแพงห้องน้ำภายในห้องพัก)ผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต (bally_el-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-29 09:24:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3446078)

 ป.ล. หอนี้เป็นหอเก่า ข้าพเจ้าเพิ่งจะเข้ามาอยู่ได้ 2 เดือน และท่อน้ำอยู่ในกำแพงห้องน้ำ มีปูนโบกปิดอยู่ ท่อน่าจะเกิดจากการเก่าพังตามกาลเวลา

ผู้แสดงความคิดเห็น บัณฑิต (bally_el-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-29 09:52:32


ความคิดเห็นที่ 2 (3446104)

"ความรับผิดทางแพ่ง"

ค่าน้ำเจ้าขอหอพัก   ก็คงเก็บตามบิล  ถ้ามีข้อมูลชัดเจนว่า ท่อแตก  ก็ไม่ต้องจ่ายส่วนที่เกินจริง  แต่ในเมื่อเป็นเรื่องทางแพ่ง   ก็ต้องใช้การตกลงเจรจากันเป็นหลัก  ให้เจ้าขอหอพักซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปรกติ  ขอแนะนำให้ใช้การเจรจาต่อรองกันคือทางออกที่ดีที่สุด ถ้ามีการฟ้องร้องคงไม่คุ้ม  ครับ

กฎหมายเกี่ยวกับการเช่า...

 

มาตรา ๕๔๖ ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว
 
มาตรา ๕๔๗ ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย
 
มาตรา ๕๔๘ ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
 
มาตรา ๕๔๙ การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีชำรุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ดี เหล่านี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร
 
มาตรา ๕๕๐ ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่า และผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจำเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องทำเอง
 
มาตรา ๕๕๑ ถ้าความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุถึงแก่ผู้เช่าจะต้องปราศจากการใช้และประโยชน์ และผู้ให้เช่ายังแก้ไขได้ไซร้ ผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าให้จัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นก่อน ถ้าและผู้ให้เช่าไม่จัดทำให้คืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ หากว่าความชำรุดบกพร่องนั้นร้ายแรงถึงสมควรจะทำเช่นนั้น
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-01-29 18:27:09


ความคิดเห็นที่ 3 (3448683)

4Replica Rolex Comprare Orologi Replica

ผู้แสดงความคิดเห็น made (yanji-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-04 16:12:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.