ReadyPlanet.com


สอบถามหลักเกณฑ์การลาพักร้อน


 างบริษัท กำลังอยู่ในช่วงจัดทำระเบียบขัอบังคับการทำงาน ซึ่งแต่เดิมยังไม่เคยมี เพราะพนักงานยังไม่ถึง 10 คน ปัจจุบันเพิ่งถึง 10คน     แต่ที่ผ่านมา

ทางบริษัทให้สิทธิ์ 12 วันต่อปี (สามารถสะสมข้ามปีได้)

นาย A ทำงานมามากกว่า 5 ปีแล้ว ในปีที่ 6 คือปีนี้ ต้องการลาออก โดยเขียนใบลาออกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ให้มีผลวันที่ 18 มีนาคม 2559  กล่าวคือ  ให้ลาออกโดยบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งทำตามระเบียบทุกประการ

นาย A ไม่มีวันลาสะสม มาจากปีที่แล้ว( 1มค.58-31 ธค.58)  โดยปีนี้มีสิทธิ์ 12 วัน(1มค.59-31 ธค.59)

ดังนั้น

1.นาย A สามารถใช้สิทธิ์ ลาพักร้อน ในวันที่ยังคงมีสถานะภาพเป็นพนักงาน ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ 2559 -18 มีนาคม 2559  จำนวนวันลาพักร้อนทั้งหมด 12 วัน ได้ทั้งหมด  เข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับ

2.หากนาย A ใช้วันลาไม่ครบ หรือไม่ใช้เลย ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ 2559 -18 มีนาคม 2559   เช่น ใช้ไปแค่ 5 วัน ก็ต้องจ่ายเงินคืน 7 วัน    ถ้าไม่ใช้เลยก็ต้องจ่ายเงินคืน 12 วัน เข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับ

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ ่Joe :: วันที่ลงประกาศ 2016-02-13 13:18:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3446675)

ลาพักผ่อนประจำปี

1-2.  การลาพักผ่อน  น่าจะเป็นไปตาม ม.30 วรรคท้าย  คือคิดคำนวณตามส่วน   เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาข้อกฎหมาย  คือถ้าตีความว่าคุณทำงานมาครบหนึ่งปีแล้ว  ในปีที่ลาออก  แม้ทำงานไม่ครบหนึ่งปี ก็มีสิทธิลาพักร้อนได้ 12 วัน   แต่ถ้าคิดตามส่วน  คุณจะมีลาพักร้อนได้ เดือนละ 1 วัน  ถ้าทำงานถึงเดือนมีนาคม  จึงมีวันลาพักผ่อน เพียง 3 วัน  ในเมื่อเป็นเช่นนี้  ต้องใช้การเจรจาตกลงกันระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง   ถ้าไม่มีข้อยุติ คงต้องให้ศาลวินิจฉัย ครับ

 

มาตรา ๓๐ ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-02-14 02:52:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.