ReadyPlanet.com


ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันครับ


 ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ แต่ถ้าแตกต่าง แตกต่างด้านใดบ้าง แล้วหน่วยงานใดจะตัดสินว่า เป็นผู้เสพยาหรือผู้ติดยา ครับ ผู้ตั้งกระทู้ รวบกวนนะครับ :: วันที่ลงประกาศ 2016-03-22 16:31:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3450104)

 

เสพยา/ติดยา
  ตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545  ถือว่า ผู้เสพ และผู้ติดยา จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  คือถ้าผลการตรวจสอบพบว่า เสพ หรือติดยา  อาจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ สำหรับการตรวจสอบ  จะเป็นไปตามประกาศฯ ที่คัดลอกมา ครับ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ หรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ ข้อที่ 1-11 ...สรุปคือข้อ9
ข้อ 9 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่
(1) สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(2) กองพิสูจน์หลักฐานหรือกองกำกับการวิทยาการเขต สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
(4) สำนักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(5) สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ หรือศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
(6) โรงพยาบาลของรัฐ
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด
เมื่อหน่วยงานตามวรรคหนึ่งได้ดำเนินการตรวจยืนยันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นผู้มียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ภักดี โพธิศิริ รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
(อยากคักลอกมาทั้งหมดแต่ระบบไม่รับ  จึงต้องตัดทอนมาบางส่วน ครับ)
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-03-23 08:21:25


ความคิดเห็นที่ 2 (3450173)

 ครับ ขอบคุณมากครับ แต่อยากถามเพิ่มว่า ที่ ยุติธรรม ชงแก้กม. รายละเอียดในลิ้งค์ http://www.dailynews.co.th/crime/332980 จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดครับ ขอบคุณมากๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น รวบกวนนะครับ วันที่ตอบ 2016-03-23 19:51:55


ความคิดเห็นที่ 3 (3450192)

การแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องของสภาฯ กว่าจะผ่านไปได้แต่ละขั้นตอน คงไม่ง่ายนัก ต้องติดตามข่าวต่อไป ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-03-24 05:46:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.