ReadyPlanet.com


ถูกจับกี่ครั้งจึงจะไม่สามารถประกันตัวได้


 พี่ชายถูกจับข้อหายาเสพติดมาแล้วประมาณ4ครั้งคะ

ครั้งแรกมียาสองสามเม็ดประกันตัวสู้คดี

ครั้งที่สองมีเยอะไม่ได้ประกันติดคุกไปหลายปีเลยคะ

ครั้งที่สามเหยี่ยวสีม่วงประกันตัวบำบัด

ครัวที่สี่เหนี่ยวสีม่วงไม่มีคนประกันตัวแล้วคะ แม่กับพี่น้องอยู่กทม. ตัวหนูเองจะไปแลกเปลี่ยนประเทศลาว1อาทิตย์

อยากทราบว่าถูกจับมาแล้ว4ครั้งยังจะประกันตัวได้ไหม และต้องถูกจับกี่ครั้งคะถึงจะประกันตัวไม่ได้

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ นางวัลลี :: วันที่ลงประกาศ 2016-04-22 09:01:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3452908)

การปล่อยตัวชั่วคราว

    เป็นดุลยพินิจของศาล   ตามหลักการของ ป.วิอาญา  ม. 108   และการไม่ปล่อยตัวชั่วคราว  ก็เป็นไปตาม  ม.108/1 ม.108/2   การถูกจับหลายครั้ง อาจนำมาพิจารณาประกอบด้วย...

 

มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ
(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
(๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(๕) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องด้วยก็ได้
ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น
 
มาตรา ๑๐๘/๑ การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี
(๒) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล
คำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
 
มาตรา ๑๐๘/๒ ในกรณีที่พยานสำคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
ถ้ามีคำคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาคำคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอำนาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-04-22 13:40:48


ความคิดเห็นที่ 2 (3452938)

 แสดงว่าถูกจับกี่ครั่งก็สามารถประกันตัวได้ถ้าไม่ต้องห้ามตาม. าตรา108/1หรอคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางวัลลี วันที่ตอบ 2016-04-22 20:04:26


ความคิดเห็นที่ 3 (3452951)

ยื่นคำขอ

ก็ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราว  ไปตามขั้นตอน  จะได้รับการอนุมัติหรือไม่  เป็นดุลยพินิจของศาล  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-04-23 03:00:49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.