ReadyPlanet.com


การมอบอำนาจ


ผมสมเจตน์ฯครับ กรณีที่ผมได้ตั้งกระทู้ถาม หัวข้อถูกตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับ และท่านแนะนำว่าสมควรให้คุณแม่เป็นผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ ผมขอเรียนถามอีกสักข้อนะครับว่า หากศาลตั้งให้คุณแม่ผมเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว การจะไปโอนที่ดิน,โอนรถยนต์กองมรดกนั้น คุณแม่จะมอบอำนาจให้ผมไปจัดการแทนได้ไหมครับ เพราะคุณแม่ไม่รู้หนังสือและเดินไม่ค่อยสดวกนะครับ ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ สมเจตน์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-05 12:28:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3479050)

การมอบอำนาจ

   แม่ในฐานะผู้จัดการมรดก   สามารถมอบอำนาจให้คุณไปจัดการแทนในฐานะผู้จัดการมรดกได้  ควรใช้แบบมอบอำนาจของกรมที่ดิน  และกรอกข้อความตามแบบ ครับ

หนังสือมอบอำนาจ
  
ที่ดิน       1ต  
ระวาง....1อ...........................................................  
เลขที่........12.....................หน้าสำรวจ.......234.......  
โฉนดหมายเลขที่...............1345..............................

ตำบล.........ลำปลาทิว..................................................  
อำเภอ.........ลาดกระบัง.................................................  
จังหวัด........กรุงเทพมหานคร........................................

 

---------------------------------------------------
เรื่อง............โอนมรดก (หากมีสิ่งปลูกสร้างให้ระบุด้ยว่า "พร้อมสิ่งปลูกสร้าง")..................................................  
                                                                                                    เขียนที.......134/1..ซอย..1...ถนนลาดพร้าว.....  
                                                                           วันที่....25....เดือน.....มกราคม...........พุทธศักราช.......2539.....  
                                     โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า........นายประเทศ...รักไทย..............................................  
อายุ........34.........ปี  เชื้อขาติ.......ไทย.........สัญชาติ.........ไทย..................บุตร..........นายบุญ,นางใจ..........................  
อยู่ที่บ้าน.......ถนนลาดพร้าว.............................................เลขที่........134/1..................หมู่ที่.........8..................  
ตำบล.........วังทองหลาง.....................อำเภอ............บางกะปิ....................................จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร....  
ได้มอบให้.......นายอมร  มากทรัพย์.................อายุ......35.........ปี  เชื้อชาติ.......ไทย............สัญชาติ............ไทย..........  
บุตร..........นายแดง,..นางสุข..........อยู่ที่บ้าน...ถนนรามคำแหง...........เลขที.....85................หมู่ที่..............-..............  
ตำบล........บางกะปิ..........................อำเภอ..........บางกะปิ....................................จังหวัด...........กรุงเทพมหานคร....  
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ.......ขอโอนมรดกที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ (หากมีสิ่งปลูกสร้างให้ระบุด้วยว่าพร้อมบ้าน ตึก/ตึกแถว.......ชั้น  
...........หลัง/คูหาเลขที่..............) ในฐานะผู้จัดการมรดกนาย/นาง..................................ตามพินัยกรรม/คำสั่งศาล.......  
คดีหมายเลขแดงที่....................ลงวันที่...................................................ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
............................................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
 
ลงลายมือชื่อ.............................................................
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้                                 พิมพ์ลายนิ้วมือ                                  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
...............................................................ผู้มอบอำนาจ
ลายมือชื่อ          (นายประเทศ  รักไทย)............................
  
 
 
 
 
..........................................................................พยาน
(นายบวร อุ่นเรือน) .......................................
..........................................................................พยาน
(นายพิชัย งามเด่น) ........................................
  
หมายเหตุ  การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ในกรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ  ให้ใช้พิมพ์ลายนิ้วแม่มือซ้าย 
ถ้าใช้อย่างใด  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง
   
  
  
 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-05 15:22:54


ความคิดเห็นที่ 2 (3479069)
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เห็นท่านแนะนำมากขนาดนี้ผมปิติจนน้ำตาคลอเลย ขอให้ท่านจงเริญ ร่ำรายเงินทอง มีสุขมาก ๆ นะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สมเจตน์ วันที่ตอบ 2016-06-05 16:36:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.