ReadyPlanet.com


ได้เมล ไฟล์แนบเป็นเอกสารปลอมแปลง แล้วส่งต่อคนอื่น


 ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า ถ้าข้าพเจ้าได้เมล ที่มีไฟล์แนบเป็นเอกสารปลอมแปลง แล้วส่งเอกสารปลอมแปลงนี้ไปให้คนอื่น

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนทำเอกสารปลอมแปลงนี้ 

การกระทำแบบนี้ข้าพเจ้ามีความผิดอะไรมั้ย และโดนจำคุกมั้ย

 

ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ววว :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-28 09:05:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3486350)

พรบ.ฯคอมพิวเตอร์

    ถ้าเอกสารนั้น  ทำให้ผู้อื่นเสียหาย   แต่คุณยังส่งต่อไป  คุณก็ย่อมมีความผิด  ตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ม.14 (5)  ครับ

 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
                                (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
                อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
                                (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ                 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
                                (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ                 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
                                (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ                 ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
                                (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-28 10:32:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.