ReadyPlanet.com


การจัดให้เล่น หรือ มีไว้ครอบครอง โต๊ะโกล์ฟุตบอล ผิด พ.ร.บ. การพนัน รึเปล่า ?


อยากทราบว่า 

1) การจัดให้เล่น หรือ มีไว้ครอบครอง โต๊ะโกล์ฟุตบอล ผิด พ.ร.บ. การพนัน รึเปล่าคะ ?  (อ่าน พ.ร.บ การพนัน 2478 แล้วไม่เข้าใจเลยคะ ... - - " ) 

2)ถ้าต้องขออนุญาติ ต้องขอที่ใคร คะ ?

โต๊ะโกล์ฟุตบอล อยู่ใน บัญชี ข. รายการที่ 27

ขอบคุณคะ  

 ผู้ตั้งกระทู้ Bee :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-19 11:21:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3483751)

การพนัน

1.ถ้าไม่ขอนุญาต  ย่อมมีความผิด ตาม ม.4  วรรคสอง

2.การขออนุญาต ต้องเป็นไปตาม  กฎกระทรวงที่ 17 (พ.ศ.2503) อยู่ท้ายพรบ.การพนัน... ครับ

 

พรบ.การพนัน  2478

 

มาตรา ๔ ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-19 15:52:12


ความคิดเห็นที่ 2 (3483787)

แล้วในกรณี ที่มี ไว้เล่น ในที่ พักอาศัยส่วนตัว, ร้านอาหาร, หรือ ออฟฟิส สำหนักงาน => "ไม่ได้เล่นพนัน"  จะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ รึเปล่าคะ ? 

ผู้แสดงความคิดเห็น Bee วันที่ตอบ 2016-06-19 21:06:03


ความคิดเห็นที่ 3 (3483905)

ในเมื่อไม่มีผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และไม่เป็นการเล่นการพนัน ก็ไม่ผิด  เพราะทรัพย์สินเหล่านี้  ไม่ต้องห้ามให้มีไว้ในครอบครอง...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-20 08:00:07


ความคิดเห็นที่ 4 (3612313)

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปโต๊ะบอลแล้ว มีพนันออนไลน์ให้เลือกมากมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำร้อนปลาสุก วันที่ตอบ 2016-12-08 14:04:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.