ReadyPlanet.com


พักโทษ


แฟนโดนคดี พยายามฆ่า ศาลตัดสินจำคุก 5 ปี 12 เดือน แต่แฟนรับสารภาพเหลือโทษ 2 ปี 12 เดือน แฟนติดมาแล้ว 1 ปีกว่า แต่ตอนนี้ย้ายออกมาทำงานอยู่กองนอก ช่วยเรือนจำทำงาน แล้วแฟนก็ทำเรื่องขอพักโทษส่งไป แล้วแฟนก็บอกแม่แฟนว่า แฟนมีรายชื่อ 1 ใน 12 คนให้แม่ไปที่คุมประพฤติ คืออยากทราบค่ะว่ามันเกี่ยวกับที่แฟนเราจะได้พักโทษไหม คือหวังอะค่ะ ผู้รู้ช่วยตอบทีนะคะ 



ผู้ตั้งกระทู้ หมวยลี่ :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-17 01:37:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3483416)

การพักโทษ

   ถ้าประพฤติดี  ก็ย่อมได้รับการเลื่อนชั้น...  ถ้าให้คุมประพฤติ  เมื่อปฏิบัติตนตัวเงื่อนไข 8 ประการ คงพ้นโทษ   ดังที่ยกมาข้างล่าง(ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์)

 

1.  การพักการลงโทษ
                หมายถึง การปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไข               คุมประพฤติที่กำหนด การพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ
 
ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                - เป็นนักโทษเด็ดขาด
                - ชั้นเยี่ยม              เหลือโทษจำคุกไม่เกิน  1  ใน  3
                - ชั้นดีมาก            เหลือโทษจำคุกไม่เกิน  1  ใน  4
                - ชั้นดี    เหลือโทษจำคุกไม่เกิน  1  ใน  5
 
เมื่ออยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษแล้ว นักโทษเด็ดขาดจะต้องทำอย่างไรบ้าง           
        ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานเรือนจำได้ประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกันแล้วว่า มีผู้ใดบ้างอยู่ใน           หลักเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ นักโทษเด็ดขาดจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • เตรียมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าพนักงานเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พร้อมถิ่นที่อยู่และแจ้งชื่อ       ผู้ที่จะรับเป็นผู้อุปการะ
  • ทำคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาผ่านเรือนจำ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วแจ้งให้ญาติไปติดต่อขอคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาลเพื่อส่งให้เรือนจำโดยตรง
  • แจ้งให้ญาติไปติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้รับรองความประพฤติตามเอกสาร (พ.3 หรือ พ.4 พิเศษ) แล้วนำมอบให้เรือนจำ
  • เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจำรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ และส่งเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • เมื่อกรมราชทัณฑ์อนุมัติแล้ว จะแจ้งให้เรือนจำทราบเพื่อทำการปล่อยตัวต่อไป

   ระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
                   ช่วงระหว่างการคุมประพฤติ จะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยม       ที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหา โดยที่ ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข 8 ข้อ ที่กำหนดไว้หากประพฤติผิดเงื่อนไข              จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิม และจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย
     เงื่อนไข 8 ข้อ มีดังนี้
                   1. จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ
                   2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
                   3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพย์ติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก
                   4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต
                   5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา
                   6. ห้ามพกพาอาวุธ
                   7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
                   8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน
                  ถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัว ประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอด ก็จะได้รับใบบริสุทธิ์ และพ้นโทษไปตามคำพิพากษา เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป
     นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก
                   จะต้องนำเอกสารมาประกอบการพิจารณาสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนปล่อยตัว ดังนี้
                   1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักโทษเด็ดขาดพักอาศัย
                   2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะที่นักโทษเด็ดขาดประสงค์จะไปพักอาศัย
                   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักโทษเด็ดขาด หรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ
                       ที่ทางราชการออกให้
                   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อุปการะหรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการ
                     ออกให้
    

                                  กรณีนักโทษเด็ดขาดรายใดไม่มีผู้อุปการะ และที่อยู่แน่นอน เรือนจำจะดำเนินการประสานงานกับประชาสงเคราะห์จังหวัด องค์กรกุศลของภาครัฐและภาคเอกชน วัด และมูลนิธิต่างๆ ในท้องถิ่น           ให้ความช่วยเหลือในด้านที่พัก และการประกอบอาชีพ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-17 12:11:25



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.