ReadyPlanet.com


ซื้อรถมือสอง(ติดไฟแนนซ์) ไม่โอนเล่มทะเบียน เจ้าของเก่าถูกพิทักษ์ทรัพย์


ซื้อรถมือสองจากเจ้าของเก่าโดยผ่อนกับธนาคาร มีสัญญาซื้อขาย ยังไม่โอนเล่มทะเบียน(รถยนต์ยังเป็นชื่อเจ้าของเก่า) ซื้อมาได้ 3 ปี เจ้าของเก่าถูกพิทักษ์ทรัพย์ จนท.พิทักษ์ทรัพย์จะสามารถยึดรถคันนี้ได้หรือไม่ 

ขอบคุณคะผู้ตั้งกระทู้ Namwan :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-20 23:00:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3487460)

การเช่าซื้อ

   ถ้าถูกพิทักษ์ทรัพย์   ต้องใช้สิทธิตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม.91-92 ครับ 

 

 

มาตรา ๙๑ เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน
คำขอรับชำระหนี้นั้นต้องทำตามแบบพิมพ์ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและข้อความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกหนี้ที่ยึดไว้

 

มาตรา ๙๒ บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะสิ่งของของตนถูกยึดไปตามมาตรา ๑๐๙ (๓) ก็ดี หรือเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๑๑๕ ก็ดี หรือเพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา ๑๒๒ ก็ดี มีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับราคาสิ่งของหรือหนี้เดิมหรือค่าเสียหายได้ แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๙๑ แต่ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ได้ ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดี ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-21 04:53:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3487487)

 ขอบคุณคุณมโนธรรมสำหรับคำตอบคะ 

แต่อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ หมายความว่า หากมีการซื้อขายก่อนที่เจ้าของเก่าจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ 3 เดือน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะไม่มีสิทธิยึดใช่ไหมคะ 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Namwan วันที่ตอบ 2016-07-21 12:54:24


ความคิดเห็นที่ 3 (3487497)

กหารเช่าซื้อ

ปัญหาก็คือไม่ใช่การซื้อขายเด็ดขาด  แต่เป็นการเช่าซื้อ  ดังนั้นรถจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย จึงถูกอายัดได้ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-21 17:13:50


ความคิดเห็นที่ 4 (4054556)

กำลังหาข้อมูลเพื่อซื้อรถมือสองเหมือนกันขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่า

ผู้แสดงความคิดเห็น รถ ระราน วันที่ตอบ 2017-05-18 09:41:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.