ReadyPlanet.com


สอบถามการสิทธิ์การลาดูแลภริยาหลังคลอดคะ


ขอความกรุณาสอบถามค่ะ...ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งสามีรับราชการค่ะ..พึ่งรู้ว่าสามีสามารถลาดูแลภริยาหลังคลอดได้...แต่ติดที่ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรส..ถ้าตอนนี้ไปจดทะเบียนหลังจากที่คลอดบุตรแล้ว..สามีดิฉันมีสิทธิ์ลาดูแลภริยาที่คลอดบุตรได้ไหมคะผู้ตั้งกระทู้ กนกรัตน์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-20 17:55:42


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3487462)

การลาของข้าราชการ

  มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2555  ให้สามารถลาไปดูแลภริยาที่คลอดบุตรได้ ตาม ข้อ 20   แต่ต้องเป็นภริยาที่จดทะเบียนสมรส    การจดทะเบียนสมรสภายหลัง สิทธินั้นย่อมเกิดขึ้น  คือลาได้ ครับ

 

 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร

   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

     ผู้มีอำนาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-21 05:04:23


ความคิดเห็นที่ 2 (3487466)

 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกรัตน์ วันที่ตอบ 2016-07-21 08:20:59


ความคิดเห็นที่ 3 (4139485)

อยากทราบว่าการนับวันลา 15 วันทำการ ต้องรวม วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยไหม ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น กามารูดิง มะ วันที่ตอบ 2018-10-05 15:47:13


ความคิดเห็นที่ 4 (4140796)

 เรียนถามผู้รู้เกี่ยวกับระเบียบการลาไปช่วยเหลือภริยาลาคลอดครับ.      ภรรยาคลอด1/10/2561เวลา23.31น.ผมยื่นเอกสารขอลาคลอดวันที่่12/10/61...โดยผมขอลาแค่่10วันทำการ  ขณะที่่ผมยื่่่่่่่่่่่่่่่่นเจ้าหน้าที่บอกว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าส่งเรื่องให้จังหวัดไม่ได้ส่งไปก็ต้องตีกลับเพราะส่งช้า..ทีนี้ผมดูในระเบียบสำนักรัฐมนตรีให้ส่งก่อนหรือไม่เกิน90วันตั้งแต่ภริยาคลอดทำให้สับสน....ขอบคุณครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมาวิน วันที่ตอบ 2018-10-13 12:42:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.