ReadyPlanet.com


ขอสอบถามเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับ


 สวัสดีครับ คือเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นนักศึกษาคณะวิศวฯกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกงานครับ

ผมได้ไปฝึกงานที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งที่ประเทศลาว แล้วที่โรงเลื่อยเขามีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องจักรระบบอัตโนมัติของเขา ปัญหาก็คือเขาได้ไปซื้อเครื่องจักรที่ว่านี้มือสองมาหลายปีแล้ว แล้วถึงเวลาที่จะต้องนำออกมาใช้งาน

เครื่องจักรนี้ถูกควบคุมด้วยพีแอลซีซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ แต่เครื่องจักรในตอนนี้อยู่ในสภาพที่ยังใช้งานไม่ได้เนื่องจากสายไฟสายข้อมูลต่างๆไม่ได้ถูกต่อไว้อยู่ในสภาพเดิมบางเส้นก็ยังไม่ได้ต่อเอาไว้

วิธีการเดียวที่จะทำให้รู้ถึงรูปแบบที่แท้จริงของการต่อสายไฟสายข้อมูลต่างๆคือจะต้องทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และทำการดึงข้อมูลออกมาเพื่อนำมาวิเคราะห์ชุดคำสั่งที่ทางผู้ผลิตเครื่องจักรได้ทำการออกแบบเอาไว้

แล้วทางผู้ผลิตเครื่องจักรตัวนี้เขาได้ใส่รหัสป้องกันเอาไว้ ผมจึงได้หาวิธีต่างๆจากในกูเกิ้ลเพื่อทำการปลดล็อครหัสผ่านจนผมสามารถเปิดดูชุดคำสั่งที่อยู่ภายในได้สำเร็จ

ตอนนี้ผมได้วิเคราะห์ชุดคำสั่งจนสามารถรู้ถึงรูปแบบที่แท้จริงของการต่อสายไฟสายข้อมูลต่างๆแล้ว

ผมคิดว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์ชุดคำสั่งนั้นตรงกับความรู้ที่ผมได้เรียนมาในวิชาเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ผมจึงอยากจะเอาความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษาจากการวิเคราะห์ชุดคำสั่งนี้มาทำเป็นโปรเจคฝึกงานของผม ซึ่งในหลักสูตรของมหาลัยได้บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทำโปรเจคฝึกงานนี้ทุกคน

นอกจากจะได้เป็นโปรเจคฝึกงานแล้ว ทางโรงเลื่อยยังได้ประโยชน์จากการที่ผมวิเคราะห์ชุดคำสั่งนี้คือ เครื่องจักรของเขาจะสามารถนำออกมาใช้งานได้อีกครั้ง และจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผมจึงอยากจะทราบว่าการที่ผมนำชุดคำสั่งเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วสรุปทำเป็นโปรเจคฝึกงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารึเปล่าครับ

ขอบพระคุณครับผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษาฝึกงาน :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-14 10:24:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3487336)

ข้อยกเว้นความผิด

   การกระทำของคุณ คงไม่มีความผิด  ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   ม.32 (7) ครับ

 

มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๙) ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ทั้งนี้ รูปแบบของการทำซ้ำหรือดัดแปลงตามความจำเป็นของคนพิการ และองค์กรผู้จัดทำ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อทำซ้ำหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-15 05:30:48


ความคิดเห็นที่ 2 (3487342)

 ขอบคุณมากครับ

แล้วในการที่ผมได้แฮ็ครหัสผ่านของเขา นำข้อมูลของเขาออกมาจากตัวเครื่องเพื่อนำมาใช้การปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายรึเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึกงาน วันที่ตอบ 2016-07-15 09:04:42


ความคิดเห็นที่ 3 (3487359)

แฮ็ดรหัสผ่าน

     อาจถูกฟ้องฐานละเมิดได้ แต่เจ้าของอาจไม่สนใจมาติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-15 15:49:14


ความคิดเห็นที่ 4 (3487361)

 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึกงาน วันที่ตอบ 2016-07-15 16:49:13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.