ReadyPlanet.com


ๅตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ


ท่านครับขอเรียนถามปัญหาครับ ญาติตาย มีผู้ไปยื่นจัดการมรดก มีพินัยกรรมและมีลายพิมพ์นิ้วมือญาติแทนลายเซ็นต์ ศาลอนุญาตแล้ว ๑. เราจะขอถอดถอนผู้จัดการมรดก จะอ้างว่าพินัยกรรมปลอมพร้อมกับขอให้ศาลส่งพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจได้ไหม ๒. หากอ้างได้จะเอาพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบที่ไหนเพราะญาติตายและฌาปณกิจไปแล้ว ๓. ในพินัยกรรมบอกว่า ยกมรดกทั้งหมดให้ นาย ก. นาย ก.เป็นผู้จัดการฯ ยังมีหน้าที่ประชุมญาติและจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกอยู่อีกหรือไม่กรณีต้องทำตามกฎหมาย ๔.ระหว่างี่ยื่นถอดถอนจะขอศาลคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้เขาไปโอนมรดก หรือจะขออุทธรณ์คำสั่งที่ศาลตั้งเขาเป็นผู้จัดการฯได้หรือไม่ครับ เพราะยังไม่ถึง ๑ เดือน ๔. ช่วยแนะนำ ข้ออ้างยื่นถอดถอนผู้จัดการมรดกกรณีนี้ให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ สมมิตร (sommit -at- hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-08-11 01:03:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3488056)

การถอนถอนผู้จัดการมรดก

1.ไม่น่าจะทำได้  เพราะไม่ใช่เหตุ ตาม ปพพ. ม.1731 ครับ

2. ผู้กล่างอ้างว่า ปลอม  มีหน้าที่ต้องพิสูจน์  ส่วนจะพิสูจน์อย่างไรที่ไหน อย่างไร  ต้องสืบเสาะเอาเอง   ถ้าฟ้องศาล  อาจให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์...  การพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีผู้รับรอง  การสอบปากคำของพยาน  ก็อาจชี้ได้ว่า ปลอมแปลงหรือไม่

3.  การทำบัญชีทรัพย์มรดก  เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ตาม ปพพ. ม.1729  ส่วนการแบ่งปันมรดก เป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก  เมื่อมีพินัยกรรม  ก็ต้องนำมาอ้างอิงต่อทายาท  ถ้าทายาทมีข้อสงสัย ว่าปลอมแปลง  ก็ ต้องหาทางพิสูจน์

4. สามารถทำได้

คำแนะนำ  ควรใช้การเจรจาหาทางออกที่เหมาะสม  การฟ้องร้องควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย  เมื่อไม่สามารถทางออกได้  แต่...ถ้ามรดกมีเพียงเล็กน้อย  ควรปล่อยไปดีกว่า ครับ

...กฎหมายที่ใช้อ้างอิง...ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

 

....กรณีตัวอย่าง....

 

 

มาตรา ๑๗๒๙ ผู้จัดการมรดกต้องจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่เวลาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๒๘ แต่กำหนดเวลานี้ เมื่อผู้จัดการมรดกร้องขอก่อนสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งเดือน ศาลจะอนุญาตให้ขยายต่อไปอีกก็ได้
บัญชีนั้นต้องทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย
บุคคลซึ่งจะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้ตามมาตรา ๑๖๗๐ จะเป็นพยานในการทำบัญชีใด ๆ ที่ต้องทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้
 
 
มาตรา ๑๗๓๑ ถ้าผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดไว้ หรือถ้าบัญชีนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่ศาล เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการทุจริต หรือความไม่สามารถอันเห็นประจักษ์ของผู้จัดการมรดก ศาลจะถอนผู้จัดการมรดกเสียก็ได้


 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-08-11 06:03:08


ความคิดเห็นที่ 2 (3488129)

ฟ้องร้องครับหากเจรจาไม่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายประมุข0873611107 (pramook_law-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-13 20:31:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.