ReadyPlanet.com


ขอความรู้เปิดบริษัทใหม่


 ตอนนี้ผมตั้งใจจะเปิดบริษัท ที่ให้บริการด้านวิศวกรรม โดยจะจดทะเบียน 1 ล้านชำระหุ้น 25% ผู้ถือหุ้น 3 คน

แต่เนื่องจากเป็นบริษัทใหม่จึงยังไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินเดือนกรรมการบริหาร ขอสามถามดังนี้ครับ

1.บริษัท สามารถจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าการตลาดกรรมการที่หางานมาได้ 30% ของมูลค่างานได้ไหม และถ้าได้ต้องมีการระบุรายละเอียดใน รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทไหมครับ

2.สมมติบริษัท มีกำไร 1 ล้านบาทตอนสิ้นปี และจะจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้น  95% ของกำไรตามสัดส่วนของการถือครองหุ้นได้เลยไหมครับ เพราะเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25%

 

ขอบคุณมากครับผู้ตั้งกระทู้ บอย :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-24 12:06:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3487567)

การเปิดบริษัทใหม่

  มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดในกูเกิ้ล...

1.  การจ่ายค่าตอบแทน  อยู่ที่การตกลงกัน จะจ่ายอย่างไร  ควรทำบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม  ครับ

2.  การจ่ายเงินปันผล  ต้องเป็นไปตาม ปพพ. ม.1200- ม.1205  คือต้องชำระตามส่วนที่ชำระราคาแล้วของแต่ละหุ้น.. คือจ่ายเพียง 25%...

 

 

มาตรา ๑๒๐๐ การแจกเงินปันผลนั้น ต้องคิดตามส่วนจำนวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่ง ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
 
มาตรา ๑๒๐๑ ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่
กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น
 
มาตรา ๑๒๐๒ ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ถ้าได้ออกหุ้นโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฏในใบหุ้นเท่าใด จำนวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้าในทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนเท่าถึงที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน
 
มาตรา ๑๒๐๓ ถ้าจ่ายเงินปันผลไปโดยฝ่าฝืนความในมาตราทั้งสองซึ่งกล่าวมาไซร้ เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจำนวนซึ่งได้แจกไปคืนมายังบริษัทได้ แต่ว่าถ้าผู้ถือหุ้นคนใดได้รับเงินปันผลไปแล้วโดยสุจริต ท่านว่าจะกลับบังคับให้เขาจำคืนนั้นหาได้ไม่
 
มาตรา ๑๒๐๔ การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทมีจดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย
 
มาตรา ๑๒๐๕ เงินปันผลนั้น แม้จะค้างจ่ายอยู่ ท่านว่าหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแก่บริษัทได้ไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-24 16:12:21


ความคิดเห็นที่ 2 (3487568)

 ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย วันที่ตอบ 2016-07-24 17:21:01


ความคิดเห็นที่ 3 (3487569)

 ผมขอสอบถามเพิ่มเติมครับจากประเด็นคำถามเดิมครับ

ถ้าผู้ถือหุ้นที่ 1และ 2 : ถือหุ้นคนละ 40 % ชำระแล้ว  25 % ลงเงินคนละ  100,000 บาท รวม 200,000 บาท

และผู้ถือหุ้นที่ 3 : ถือหุ้น 20 % ชำระแล้ว  25 % ลงเงิน  50,000 บาท

บริษัทมีกำไร 1,000,000 บาท

1.กันไว้เป็นเงินหมุนเวียน 5 % = 50,000 บาท

2.ปันผลหุ้นส่วนที่ 1 และ 2 คนละ 100,000 บาท ( 1,000,000*0.25*0.4)  รวม 200,000 บาท

3.ปันผลหุ้นส่วนที่ 3 จำนวน  50,000 บาท  ( 1,000,000*0.25*0.2) 

แล้วเงินที่เหลือหลังหักรายการที่ 1-3 จำนวน 700,000 บาท  สามารถเปลี่ยนเป็นค่าหุ้นที่เรียกเพิ่มจากผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ครับ

เช่น หุ้นส่วนที่ 1 จะได้ส่วนแบ่งเงินกำไร 700,000*0.4 = 280,000 บาท

รวมกับเงินเดิมที่ลงไว้  100,000 บาท เป็น  380,000 บาทและถือเป็นการชำระค่าหุ้นแล้ว 95%  (เต็มจำนวน =400,000 บาท)    

ถ้าปีต่อไปบริษัทยังกำไรเท่าเดิมก็จะสามารถปันผลเงินกำไรได้เกือบ 100 %

ไม่ทราบว่าอย่างนี้ขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่ครับ 

ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย วันที่ตอบ 2016-07-24 18:39:23


ความคิดเห็นที่ 4 (3487580)

สามาถทำได้   อยู่ที่ข้อตกลงกัน  และควรบันทึกหลักฐานการถือหุ้นไว้ให้ชัดเจน ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-07-25 08:28:19


ความคิดเห็นที่ 5 (3487591)

ขอบคุณมากครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย วันที่ตอบ 2016-07-25 10:33:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.