ReadyPlanet.com


รับมรดกแทนที่


ขอเรียนถาม ผู้รับมรดกแทนที่ครับ ๑. คนตายไม่มีบุตรภรรยา พ่อและแม่ตายแล้ว แต่มี พี่ ๒ คน - ( พี่คนที่ ๑. ตาย ) มีบุตร ๒ คน - ( พี่คนที่ ๒ ตาย ) มีบุตร ๓ คน ฉะนั้น บุตรของพี่ คนที่ ๑. ทั้งสองคน เป็นผู้รับมรดกแทนที่ ของพ่อ ได้มรดก ( ครึ่งหนึ่ง ) ใช่ไหมครับและ บุตรของพี่คนที่ ๒ ทั้งสามคนก็เป็นผู้รับมรดกแทนที่ของพ่อ ได้มรดก (อีกครึ่งหนึ่ง ) ใช่ไหมครับ และที่สำคัญ บุตรของพี่ทั้งสองนั้น ใครมีสิทธิ์ ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกครับ ( มีลำดับใครมีสิทธิ์ยื่นก่อนไหมครับ )


ผู้ตั้งกระทู้ กฤษดา :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-05 12:01:33


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3489013)

 การรับมรดกแทนที่

    ในเมื่อเจ้ามรดกตายลง  และไม่มีทายาท ลำดับ 1 (ผู้สืบสันดาน) ไม่มี ทายาทลำดับ 2 (บิดา มารดา)  ทรัพย์มรดกก็ตกทอดแก่ ทายาทลำดับ ที่ 3  คือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  ถ้าพี่น้องตายก่อน  ก็ให้บุตรของเขารับมรดกแทนที่  คือ ลูกของบุตรคนที่หนึ่ง  2 คน รับมรดกกึ่งหนึ่ง ลูกของบุตรคนที่สอง 3 คน  รับมรดกกึ่งหนึ่ง เช่นกัน  ตามที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว....ผู้ที่จะยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดก  ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  ในกองมรดก  ดังนั้น บุตรของ ลูกคนที่ หนึ่ง และ บุตรของลูกคนที่สอง  จึง ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้  ควรใช้ความสมัครสมานสามัคคีกัน  โดยร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน  คือให้บุตรของลูกคนที่หนึ่ง และบุตรของลูกคนที่สอง ฝ่ายละหนึ่งคน  ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน  หรือถ้าไว้วางใจกัน ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกคนเดียวก็ได้     เพราะผู้จัดการมรดก  มีหน้าที่  ทำบัญชีทรัพย์มรดก ที่ผู้มีส่วนได้เสียรับรองสองคน  และแบ่งปันมรดกตามสิทธิ์  ดังนั้นการจะปิดบังมรดกคงทำได้ลำบาก  ถ้าปิดบัง หรือ ไม่ทำบัญชีฯ ก็ฟ้องถอดถอนได้...ในเมื่อทรัพย์มรดก แทบจะได้มาเปล่า  เพราะรับมรดกแทนที่ ควรใช้ความสามัคคีปรองดองกัน ในการแบ่งปันให้ลงตัว...สมบัติต่างผลัดกันชม  ไม่มีใครสามารถยึดถือเป็นเจ้าของได้นานนัก  จะหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  ถ้าสามารถปล่อยวางลงได้ ปัญหาจะไม่เกิด ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-09-06 06:06:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.