ReadyPlanet.com


เทศบาลสร้างถนนรุกที่ดินประชาชน


 ปรึกษาเรื่องทางสาธรณะ ทางภาระจำยอม คือเทศบาลทำถนนรุกเข้ามาในที่ดินประชาชน(โฉนด) ภายหลังนานหลายสิบปี เจ้าของที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้างริมถนน เทศบาลฟ้องว่ารุหล้ำทางสาธารณะจึงขอทราบว่า 1.การชี้ว่าที่ดินบริเวณใดกลายเป็ฯที่สาธารณะ ทางสาธารณะ ทางภาระจำยอม มีระเบียยบขั้นตอนอย่างไร เทศบาลทำถนน เข้ามาโดยไม่มีใบเซ็นต์ยินยิมจากเจ้าของที่ดินแต่ละแปลง สมัยก่อนจะให้กันด้วยวาจา ที่ดินบริเวณที่กลายเป็นถนนนั้น กลายเป็นสาธรณะโดยปริยายหรือไม่เป็นตั้งแต่เมื่อใดมีกม.ใดรับรอง 2.หากเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงที่ถนนรุกล้ำเข้ามานั้น จะเรียดร้องค่าชดเชยทางเทศบาลต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ต้องจ่ายย้อนหลังไปกี่ปีผู้ตั้งกระทู้ ผู้ใหญ่พจน์ (sobomor-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-18 09:53:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3492491)

การอุทิศที่ดิน

  ถ้าอุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการ  ไม่ต้องมีการจดทะเบียนโอน หรือให้ด้วยวาจา ก็สมบูรณ์   เจ้าของเดิม ไม่สามารถเรียกที่ดินคืนได้  มีแนวคำพิพากษาวินิจฉัยในเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานไว้...เมื่อมอบให้เทศบาลแล้ว  ก็เรียกค่าชดเชยไม่ได้ ครับ

ฎีกาที่ 2086/2526

ที่ดินในโฉนดส่วนหนึ่งจำเลยยอมให้ผู้ใหญ่บ้านใช้ทำเป็นถนนและประชาชนใช้สอยตลอดมาโดยจำเลยมิได้หวงห้ามหรือสงวนสิทธิ แสดงว่าจำเลยอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นถนนให้เป็นทางสาธารณะ ที่ดินส่วนนั้นจึงเป็นถนนสาธารณะประโยชน์โดยจำเลยไม่จำต้องไปจดทะเบียนยกให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่....

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-20 10:47:53


ความคิดเห็นที่ 2 (3611446)

 เรายกที่ดินให้เทศบาลทำเป็นถนนสาธารณะแต่ในใบโฉนดไม่ได้ระบุมีทางสาธารณะผ่านต้องทำยังไงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เชาวลิติ คำจักร์แก้ว (chalvalit05-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-02 20:28:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.