ReadyPlanet.com


ปรึกษาเรื่องสัญญาเงินกูู้ค่ะ


 สวัสดีค่ะ  ขอปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ค่ะ 

จขกท.เป็นผู้ให้กู้จำนวนเงิน 80,000 บาท  มีสัญญาแบบไม่มีหลักประกัน  โดยในสัญญาระบุเงื่อนไขดังต่อไปนี้  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

            ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ1.25 ต่อเดือน ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมการกู้ ร้อยละ 8.75 ต่อเดือน* ค่าธรรมเนียมได้แก่ ค่าติดตามทวงหนี้ , ค่าโทรศัพท์ , น้ำมันรถในการติดตาม,ค่าเสียโอกาสในการใช้เงิน ฯลฯ

            ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนในวันที่ 30  ธันวาคม  2559

            ข้อ 4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

           กรณีนี้ สามารถฟ้องได้ตามกฎหมายหรือไม่คะ ?  (ในส่วนของการกำหนดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม)  ทั้งนี้ เงินต้นเต็มจำนวน   ยังไม่คิดดอกที่เกิดขึ้น

           แม่ยืม  ติดตามทวงไม่ได้  ลูกสาวผ่อนให้มาแล้ว  20,0000  บาท  และลูกหนี้บ่ายเบี่ยง จะไม่คืน  ให้ไปฟ้องเอา

          ขอคำปรึกษาและแนวทางดำเนินการด้วยค่ะ  ผู้ตั้งกระทู้ Siripapha :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-04 09:34:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3491522)

 การกู้ยืมเงิน

   เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการชำระหนี้  ควรมีใบเตือน(โนติส)ให้ชำระหนี้ ในเวลาอันสมควรก่อน  เมื่อเพิกเฉยก็ฟ้องตามสัญญากู้ยืมเงินได้  ดอกเบี้ยร้อยละ  1.25 ต่อเดือน  คือร้อยละ  15 ต่อปี  ก็ฟ้องร้องได้พร้อมเงินต้น แต่ค่าธรรมเนียม  คงเรียกร้องไม่ได้  ก่อนฟ้องควรปิดอากรฯ   เงินต้น 2,000 บาท ต่ออากรฯ 1 บาท  คือปิดอากรฯ 40 บาท และุขีดฆ่า เพื่อตัดปัญหา ว่า ใช้ัฟ้องได้หรือไม่(ซื้ออากรฯได้ที่สรรพากรอำเภอ) ..ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่  ค่าใช้จ่ายไม่เกินหนึ่งพันบาท  สามารถฟ้องได้เอง   ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ธุรการศาลดู ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-04 10:45:20


ความคิดเห็นที่ 2 (3491528)

 ขอบคุณอย่างสุงค่ะ 

ควรรอให้ครบกำหนดตามสัญญาแล้วจึงยื่นใบเตือน  ใช่ไหมคะ

กรณีฟ้องร้อง  ยอดเงินที่ฟ้อง เป็นยอดที่หักส่วนชำระมาแล้ว 20,000  ออก ใช่ไหมคะ

กรณีฟ้องและคดีถึงที่สุด  ให้ชำระเงิน  กรณีผู้ยืม ไม่มีเงินและไม่มีทรัพย์ให้บังคับ . จะทำอย่างไรได้บ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น siripapha วันที่ตอบ 2016-10-04 11:02:16


ความคิดเห็นที่ 3 (3491626)

 การฟ้องคดี

     ควรรอให้ครบกำหนดในสัญญาก่อนจึงมีคำเตือน  โดยหลักในเมื่อมีกำหนดเวลาใช้หนี้แน่นอน  ไม่ต้องเตือน  แต่  ควรมีคำเตือน เพื่อตัดปัญหาการโต้แย้งในภายหลัง  ควรฟ้องก็ถือจำนวนเงิน ตามสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมดอกเบี้ย  ในเมื่อมีการใช้หนี้แล้ว  20,000  บาท ก็ระบุในคำฟ้อง  และสรุปยอดเงินที่ต้องการเรียกร้องเท่าไรหลังจากหักเงิน 20,000  บาท...ถ้าศาลให้ใช้หนี้ตา่มที่ฟ้อง   ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้ฃหนี้ ก็ต้องบังคับคดี   โดยการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ ไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้  ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดได้  ก็ต้อง รอการบังคับคดี ภายในอายุความ 10 ปี คุณคงเคยได้ยิน คำว่า  ไม่มี  ไม่หนี  ไม่ใช้  เจ้าหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้   คุณก็ทำผิดพลาดมาแต่ต้น   คือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีหลักประกัน  ก็ไม่ต่างจากจับเสือมือเปล่า  ไม่ถูกเสือกัดก็ถือว่าโชคดีแล้ว   ธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ก่อนปล่อยกู้จะมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน  และมีบุคคลมาค้ำประกัน การกู้ยืมเงิน   แต่ยังมีการเบี้ยวหนี้ ในแต่ละปี หนี้สูญ เป็น 100 ล้าน ดังนั้นถ้าจะปล่อยกู้ ต้องรอบคอบรัดกุม   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-05 05:08:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.