ReadyPlanet.com


สิทธิ์ฟ้องคดี


ขอเรียนถามครับ 1. มีพี่น้อง 3 คน คือ A . B C ( C มีลูก ๒ คน) ต่อมา C ตายลงก่อน A 2. ต่อมา A. ตายลง มีผู้ปลอมพินัยกรรมของ A 3. ขอเรียนถามว่า นาย B จะไม่ฟ้องผู้ปลอมพินัยกรรมของนาย A แต่จะให้ลูกของนาย C . คนใดคนหนึ่งฟ้องผู้ปลอมพินัยกรรมของนาย A ได้หรือไม่ 4. หากลูกนาย c. ฟ้องได้จะต้องได้รับมอบอำนาจจนากนาย B. หรือว่าฟ้องได้เลยไม่ต้องได้รับมอบอำนาจจากใคร ขอขอบพระคุณมากครับ


ผู้ตั้งกระทู้ อนันต์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-02 15:25:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3491350)

 อำนาจฟ้อง

     เมื่อ ซี ตายลง มรดกของเขาจะตกทอดแก่บุตรทั้งสองคน....เมื่อ เอ ตาย  ถ้าไม่เคยสมรส  มรดก จะตกทอด แก่  บี และ ซี  เมื่อซีตายก่อน เอ  บุตรทั้งสองชอง ซี  จึงรับมรดกแทนที่ได้ ถ้ามีผู้ปลอมพินัยกรรม  บุตรทั้งสองของ ซี  จึงเป็นผู้เสียหาย   มีอำนาจฟ้องได้เอง

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-03 00:30:30


ความคิดเห็นที่ 2 (3491381)

ตายก่อนเจ้ามรดก ทายาทรับมรดกแทนที่ ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกเป็นผู้เสียหาย เป็นโจทก์ฟ้องได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายประมุข0873611107 วันที่ตอบ 2016-10-03 07:48:35


ความคิดเห็นที่ 3 (3491465)
ชอขอบพระคุณท่านทั้งสองมากครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อนันต์ วันที่ตอบ 2016-10-03 21:53:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.