ReadyPlanet.com


คุณสมบัติและสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน


 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ขอความรู้และหลักของข้อกฎหมาย เนื่องจากในปีที่มีการเลือกตั้งครั้งก่อน ปี 57 ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ส.ว โดยไม่ได้แจ้งเหตุ  แต่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงประชามติรัฐธรรมนูญ ปี2559 ดั้งนั้นข้าพเจ้าจะขาดคุณสมบัติและมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นผู้ตั้งกระทู้ ป้าแหม่ม (uplove2557-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-04 11:16:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3603430)

 คุณสมบัติ ของผู้ใหญ่บ้าน

  การไม่ไปเลือก สว.  ย่อมขาดคุณสมบัติฯ....ความเห็น  ส่วนการลงประชามติ    คงไม่ได้สิทธิ์กลับคืนมา  เพราะเป็นกรณีพิเศษ   ไม่ใช่การเลือกตั้ง  สส.  สว.  เพราะเจตารมณ์ของกฎหมาย  เน้นการใช้สิทธิ์ เลือตั้ง สส. สว.   อย่างไรก็ตาม ก็ลองสมัครดู   ถ้านายอำเภอไม่ตัดสิทธิ์ คงสมัครได้  (แต่น่าจะขาดคุณสนมบัติ) ครับ

 

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐

 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-11-05 03:26:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.