ReadyPlanet.com


ขอคำแนะนำหน่อยครับ เรื่อมรดกคุณแม่ครับ


 เนื่องจากปู่ได้เสีชิวิตแล้ว เมื่อปี 2544 ตอนนั้งได้มีการแบ่งมรดกกันเรียบร้อยโดยมีแม่เป็นผู้จัดการมรดกครับ
แม่มีน้องอยู่ 3 คน พี่ 1 คนที่เสียฃชีวิตแล้วครับแต่ลูก2 คน ขอใช้ H1 แทนนะครับ H2

น้าคนที่ 1 รับมรดกแล้ว
น้าคนที่ 2 รับมรดกแล้ว
น้าคนที่ 3 และ H1,H2 ทำหนังสือสัญญา(บันทึกถ้อยคำ ทายาทมาแสดงตัวไม่ขอรับมรดก) ที่สำนักงานที่ดินครับโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดินเซ็นเป็นพยานครับ

(ข้อความมีดังนี้ครับ
ด้วยข้าพเจ้าเป็นทายาทของ ปู่ (ผู้ตาย) โดยเป็นบุตรและหลาน ขอให้ถ้อยคำรับรองและยืนยันว่า ในการที่ แม่ และ น้าคนที่1และ2 มาขอรับมรดกของ ปู่ ตามหลักฐานที่ดินแปลเครื่องหมาดังกล่าวข้างบนนี้ซึ่งเจ้าของมรดกได้ตายไปเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2544 นั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ว ไม่มีความประสงค์จะขอรับมรดกที่ดินแปลงนี้แต่อย่างใด และยินยอมให้ทายาทรับมรดกไปได้ ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และในการนี้ไม่ต้องส่งประกาศการรับมรดกไปให้ข้าพเจ้า ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ว และถ้อยคำที่ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นความจริง ทุกประการ
   จึงขอลงลายมือไว้เป็นหลังฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงนที่ดิน    มีลายเซ็นของน้าคนที่3 และ H1,H2 
และยังมีลายเซนของพยานและเจ้าหน้าที่ที่ดินครับ
)

ปัญหามาเกินปีนี้ครับ 2559 น้าคนที่ 3 ต้องการมารับมรดกครับ มาขมขู่แม่ต่างๆนานาครับ อยากทารบว่าน้าคนที่3 และ H1,H2 ยังมาขอรับมรดกได้หรือไม่ครับเพาระที่ดินได้ถูกโอนมาเป็นชื่อผมแล้วครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ วรพงษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-27 18:59:37


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3492806)

การสละมรดก

  ตามข้อเท็จจริง   ถือว่า เป็นการแสดงเจตนาสละมรดกโดยถูกต้องแล้ว ตาม ปพพ.ม. 1611 ม1612 ม.1613 ทายาทที่สละมรดกจึงจะมาเรียกร้องมรดกไม่ได้อีก  ถ้ามีการข่มขู่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปโต้แย้ง  ให้อายคน  ควรนิ่ง   ถ้าการข่มขู่รุนแรงถึงขนาดจะเกิดอันตราย ก็แจ้งความดำเนินคดี ในความต่อเสรีภาพ ตาม ปอ. ม.309  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี....   ถ้ามีการฟ้องขอแบ่งมรดก  ก็ยื่นคำให้การต่อสู้ ในสองประเด็นคือ  ประเด็นแรก  ทายาทนั้นได้ แสดงเจตนา สละมรดกเป็นหนังสือตาม ปพพ. ม.1612 แล้ว  และประเด็นที่สอง  ทายาทไม่เรียกร้องมรดก ภายในห้าปี ที่มีการแบ่งปันมรดก จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ตาม ปพพ. ม.1733 วรรคท้าย... ในข้อกฏหมาย คุณแม่อยู่ในฐานะได้เปรียบ   จึงไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  และอาจนำพาไปสู่การก่อคดีร้ายแรง  เปลืองตัวเปล่าๆ  "จงใช้ความสงบ สยบการเคลื่อนไหว" จะปลอดภัย 100%  ครับ

มาตรา ๑๖๑๑ ทายาทซึ่งเป็นผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะทำการดั่งต่อไปนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีและได้รับอนุมัติจากศาลแล้วคือ

(๑) สละมรดก

(๒) รับมรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไข

มาตรา ๑๖๑๒ การสละมรดกนั้น ต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

มาตรา ๑๖๑๓ การสละมรดกนั้น จะทำแต่เพียงบางส่วน หรือทำโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาไม่ได้
การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได้


 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-28 01:48:35


ความคิดเห็นที่ 2 (3492812)

 ขอคุณมากๆครับได้อ่นดังนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรพงษ์ (m2m_romeo-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-28 06:30:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.