ReadyPlanet.com


จัดการมรดก และสินสมรส


อาผู้ชายแต่งงานกับอาผู้หญิง (จดทะเบียนสมรส) ไม่มีบุตร ต่อมาอาผู้หญิงเสียชีวิต โดยที่อาผู้ชายไม่ได้ดำเนินการด้านมรดกของอาผู้หญิง และต่อมาไม่นานอาผู้ชายเสียชีวิต โดยศาลตั้งให้ผม (หลาน) เป็นผู้จัดการมรดกของอาผู้ชาย เพื่อจัดการมรดกให้กับทายาทโดยธรรม ได้แก่ พี่ชาย และพี่สาวของอาผู้ชาย (บิดา มารดา เสียชีวิต) ซึ่งผมได้รวบรวมบัญชีทรัพย์มรดกเฉพาะที่เป็นชื่อของอาผู้ชายเท่านั้น ประเด็นคำถาม คือ

1.       1. ทรัพย์มรดกของอาผู้ชาย ถือเป็นสินสมรสหรือไม่

2.       2. ฝ่ายอาผู้หญิง บิดา มารดาเสียชีวิตแล้ว เหลือเพียงพี่ น้อง ร่วมบิดา มารดา กรณีนี้ผมต้องจัดการแบ่งทรัพย์มรดกที่รวบรวมได้ในส่วนสินสมรสให้กับทางฝ่ายอาผู้หญิงหรือไม่

3.       3. หากต้องแบ่งสินสมรส ตามกฎหมาย ผมต้องจัดการมรดกอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ ่jack :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-18 22:15:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4031665)

 การจัดการมรดก

1. ถ้าเป็นทรัพย์ที่ิอาทั้งสองหามาได้ในระหว่างสมรส  ก็เป็นสินสมรส  นอกจากเป็นสินส่วนตัว ตาม ปพพ. ม.1471 คือ (1)  ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรส  (2)ของใช้ส่วนตัวตามควรแก่ฐานะ (เช่น สร้อย แหวน เครื่องประดับฯ)  (3)ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการรับมรดก หรือการให้โดยเสน่หา (4)ของหมั่้น...กรณีเป็นที่สงสัย ถือว่า เป็นสินสมรส ตาม ปพพ. ม.1474 วรรคท้าย ครับ

2-3.การทำบัญชีทรัพย์มรดก  ควรทำบัญชีให้ชัดเจนว่า ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว  ทรัพย์สินใด เป็นสินสมรส....สินส่วนตัวก็ตกทอดแก่ทายาทของฝ่ายนั้นๆ (ฝ่ายอา ชาย และ ฝ่าย อาหญิง)...ส่วนสินสมรสก็ต้องแบ่งครึี่ง คือ แบ่งทายาทของอา ชาย และ แบ่งทายาทของ อาหญิงคนละครึ่ง..บางที ทายาท ฝ่าย อาหญิง   ต้องร้องศาล เพื่อเป็นผู้จัดการมรดกของอาญิง ด้วย...  ควรสอบถามเจ้าพนักงานที่ดิน ให้ชัดเจนว่า  คุณผู้เป็นผู้จัดการมรดกของ อา ชาย สามารถจัดการมรดก โดยการโอนทรัพย์สิน ให้ ทายาท อาหญิงได้หรือไม่...การจัดการมรดก ในลักษณะแบบนี้  ทายาท ทั่้งสองฝ่าย ต้องมีความสมัครสมาน สามัคคีกัน  ถ้ามีการโต้แย้ง หรือฟ้องร้อง คงเกิดเป็นทุกขลาภ... และการตกลงใดๆ ควรทำสัญญาประนีประนอม ที่ทายาทลงลายมือชื่อไว้ ทุกคน  เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต  เช่นการแบ่งที่ดิน  กว่าจะรังวัดแยกโฉนดที่ดินได้ คงใช้เวลาเป็นเดือน  ถ้าไม่ทำสัญญาฯไว้   ทายาท บางคนอาจกลับคำ ทำให้การจัดการมรดก มีปัญหายืดเยื้อได้  เพราะทรัพย์สินเงินทอง เป็นของบาดใจ  ถ้าใครยึดมั่นถือมั่นจนเกินควร  จะก่อให้เกิดปัญหา ไม่รู้จบ   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-01-19 06:04:47


ความคิดเห็นที่ 2 (4031687)

 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ่jack วันที่ตอบ 2017-01-19 08:22:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.