ReadyPlanet.com


มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร หน่วยงานราชการ


 ผม กำลังจะทำมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร  หน่วยงานราชการ

ด้วยปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ภายในบริเวณ จอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดรถกีดขวางการจราจร ส่งผลให้การสัญจรติดขัดไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัย และมีบุคคลจากหน่วยงานข้างเคียงอาศัยเป็นที่จอดรถส่วนบุคคล ทำให้ผู้ที่มาติดต่อราชการไม่มีที่จอดรถ 

1. ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรภายในบริเวณกรมประมง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการล็อคล้อ และผู้นั้นต้องดำเนินการชำระค่าดำเนินการให้กับกรมประมงเป็นเงิน 200 บาท/คัน/วัน (สองร้อยบาทถ้วน)

2. หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการล็อคล้อหรือเคลื่อนย้ายได้ทันที

3.ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยบันทึกรายละเอียดของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อ 1 เวลาที่ดำเนินการล็อคล้อ และเคลื่อนย้ายโดยละเอียดพร้อมทั้งบันทึกภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจอดรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมประมงไว้ด้วย

4. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถคันที่ถูกล็อคล้อ ไปชำระค่าดำเนินการที่งานการเงิน       และนำใบเสร็จที่ชำระค่าดังกล่าวมาแสดง

5. ในกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดและถูกล็อคล้อ หากเกิดความเสียหายแก่รถของผู้ถูกล็อคล้อ กรมประมงจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในทุกกรณี

หน่วยงานราชการสามารถออกระเบียบการล็อกล้อได้ไหม 

ถ้ามี ใช้กฏหมายข้อไหนในการอออกระเบียบ

ไม่มี แล้วจะจัดการยังไงกับบุคคลที่จอดในที่ห้ามจอดผู้ตั้งกระทู้ กฤต (peeyaicomputer-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-18 11:03:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4031568)

 การจัดระเบียบการจราจร ในหน่วยงาน

ตอบ..1-2-3-4-5  กรมประมงเจ้าของสถานที่สามารถออกระเบียบ ห้ามจอดรถในที่ที่กำหนดได้  แต่ถ้ามีการฝ่าฝืน จะล็อครถ หรือจะให้จ่ายค่าปรับ  น่าจะมีปัญหา เพราะไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถทำได้อย่างชัดเจน  อาจถูกร้องเรียน  หรือฟ้องฐานละเมิดให้ต้องยุ่งยากได้  เพราะเป็นสถานที่ราชการ   ที่ประชาชน  มีความชอบธรรมจะเข้าไปได้...และการออกระเบียบว่าเมื่อเกิดความเสียหาย  ไม่ต้องรับผิด  ไม่น่าจะบังคับได้  เพราะเป็นการออกระเบียบยกเว้นความผิดในทางอาญา  คือทำให้เสียทรัพย์   ไม่สามารถทำได้ ...ควรออกระเบียบให้ใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชเท่านั้น  น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-01-18 16:16:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.