ReadyPlanet.com


ทางเอก ทางโท ทางไหนต้องหยุด


 หลานสาวเป็นผู้ซ้อนมอเตอร์ไซค์แค่กลับจาก ร.ร. ชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน เข้าท้ายมอเตอร์ไซค์คันนั้น แล้วหลานสาวได้รับบาดเจ็บแขนหัก แล้วคันนั้นขับหนีไป แล้วพี่สาวไปแจ้งความ ตร.ตรวจสอบแล้วตามไปที่บ้านคู่กรณี รถคันนั้นไม่มีทะเบียนไม่มี พรบ.แล้วตำรวจวินัจฉัยว่า รถคันที่หลานสาวซ้อนมานั้น มาทางเอก แต่ต้องหยุดรถ ให้ทางโทไปก่อน สรุปคือคันที่หลานซ้อนมาผิด ไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลใดๆเลย ขอคำแนะนำหน่อยครับ ผู้ตั้งกระทู้ นายจ้อ :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-18 11:46:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4038220)

 ทางเอก-ทางโท

  โดยหลัก ต้องให้ทางออกไปก่อน ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ 2522  ม.71 (2)  แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้  ม.21 และ ม.26  คือต้องดูว่า มีเครื่องหมายจราจรระบุไว้อย่างไร หรือ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้ใครไปก่อนก็ได้ และดูรายละเอียด ม.22 ม.23 อีก....  ดังนั้นเหตุที่เกิด  จะถือทางเอกเป็นข้อยุติ คงไม่ได้  ดังนั้นความเห็นของตำรวจจึงน่าจะถูกต้อง  แต่ถ้าคิดว่าไม่ถูกต้อง  ก็ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายภายในหนึ่งปี  เมื่อฟ้องศาล ก็ต้องกลับมาพิสูจน์กันอีกว่า ใครประมาท  ศาลก็ต้องให้น้ำหนักความเชื่อถือ แก่ตำรวจ มากกว่า   เพราะไปตรวจที่เกิดเหตุ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ครับ

 

มาตรา ๒๑  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ

สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย

มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้

มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้

(๑) ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

(๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน

 

(๓)[๒๑] ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-02-19 06:51:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.