ReadyPlanet.com


เรียนสอบถามเรื่องการส่งตัวจำเลย


พี่เป็นข้าราชการครู...ได้รับคำสั่งศาลให้ปรับเงินพี่เนื่องจากไม่ไปส่งตัวจำเลยซึ่งไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่ศาลนัด...และให้พี่พาจำเลยไปรายงานตัวต่อศาล...พี่ขอเรียนถามว่าการที่พี่ต้องไปตามคำสั่งศาลดังกล่าวนั้นพี่ต้องลากิจกับทางโรงเรียนหรือไม่...หรือถือว่าไปราชการ...ตามระเบียบของข้าราชการผู้ตั้งกระทู้ ครูอีสาน (tutsha-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-13 22:27:18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4036929)

 การไปราชการ

 มีพรฎ.ระบุไว้ ....ตามข้อเท็จจริง  เป็นการไปทำภารกิจส่วนตัว ไม่น่าจะขอไปราชการได้  ต้องลากิจ...ถ้าไปราชการผลพวงที่ตามมา ก็คือ  สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักได้  กระทรวงการคลังจึงระบุไว้ชัดเจนว่า ไปราชการคืออะไรบ้าง...

 

..พระราชกฤฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2526...

มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) การไปศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนา ที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการศึกษา ฝึก
อบรม หรือสัมมนา และวิทยากรหรือผู้บรรยายด้วย
(๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บัญชา
(๔) การไปช่วยราชการ ไปรัษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
(๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่ง
รับราชการประจำในต่างประเทศ
(๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศ
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-02-14 05:36:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.