ReadyPlanet.com


ฟ้องล้มละลาย


ถ้าเกิดฟ้องล้มละลาย ต้องใช้หนี้แล้วอาจปลดหนี้ ภายใน 3 ปี ทำให้เงินที่ใช้หนี้ก็ไม่ได้ใช้หมด อย่างนี้ เจ้าหนี้ไม่ขาดทุนหรือครับ หรือถ้าไม่ฟ้องเพราะเป็นลาภมิควรได้ ต้องใช้หนี้หมด ถ้าไปฟ้องล้มละลายก็ทำให้เจ้าหนี้ไม่ได้เงินใช้หนี้หมดซิครับ หรือต้องใช้หนี้ไปตลอดจนกว่าจะหมดหนี้ครับผู้ตั้งกระทู้ อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-21 07:39:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4038998)

การถูกฟ้องล้มละลาย

  ถ้าได้ปฏิบัติ ตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม.30 แล้ว  คงถูกปลดจาการล้มละลายภายใน 3 ปี (ตามดุลยพินิจของศาล)...ทำไมจะต้องมาห่วงเรื่องเจ้าหนี้ขาดทุนด้วย ครับ

มาตรา 30  เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วลูกหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

     (1) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ลูกหนี้ได้ทราบคำสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยื่นคำชี้แจงตามแบบพิมพ์ว่าได้มีหุ้นส่วนกับผู้ใดหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุชื่อและตำบลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนและผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

     (2)     ภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้ทราบคำสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแบบพิมพ์ แสดงเหตุผลที่ทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวสินทรัพย์และหนี้สิน ชื่อ ตำบลที่อยู่ และอาชีพของเจ้าหนี้ ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นประกันรายละเอียดแห่งทรัพย์สินอันจะตกได้แก่ตนในภายหน้า ทรัพย์สินของคู่สมรส ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความยึดถือของตน

     ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายให้ได้ตามสมควร

 

     ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถทำคำชี้แจงตามมาตรานี้ได้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ทำแทน หรือช่วยลูกหนี้ในการทำคำชี้แจง แล้วแต่กรณี และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจจ้างบุคคลอื่นเข้าช่วยตามที่เห็นจำเป็น โดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-02-22 20:00:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.