ReadyPlanet.com


ถามเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ครับ


 อยากถามว่า

 
1 บริษัทที่ผิตซอฟแวร์ออกมาขายแล้ว ซอฟแวร์นั้นย่อมมีลิขสิืทธิ์ ตามกฏหมาย 
 
ผมได้ซื้อ ซอฟแวร์ นั้นมาใช้บริหารจัดการภายใน สำนักงาน โดยเป็นแบบพัฒนาตาม TOR มิได้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป
 
แต่ถ้าทราบว่า ซอฟแวร์ ที่ผลิตออกมานั้น ใช้ เครื่องมือ หรือ ซอฟแวร์ ที่ใช้ในการเขียน ละเมิด ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมา  ยังจะนับ ว่าซอฟแวร์ ที่ขายนั้นเป็นซอฟแวร์ ที่มีลิขสิทธิ์อีกหรือไม่
 
ถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นมาจาก บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ  หรือ ซอฟแวร์ ที่ใช้ในการเขียน 
 
2 ถ้าบริษัทที่ขายให้ไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมตามเงื่อนไขการ ดูแลรักษาแล้ว ผมยกเลิกสัญญาดูแลรักษา
 
  บริษัทสามารถเอาโปรแกรมกลับไปได้หรือไม่
 
3 สามารถจ้าง ผู้ที่มีความสามารถ(โปรแกรมเมอร์)มาแก้ไขโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยไม่ละเมิด เนื่องจากไม่ได้ ขายหรือ แสวงหากำไร แก้ไขเพื่อใช้งานภายในองกรณ์
   ต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย
 
4 ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก MA ปีละ เกือบ สองแสน เสนอโปรแกรมตัวใหม่มาราคา 3 ล้าน ไม่สามารรับได้ เนื่องจากของเดิมยังแก้ไขข้อผิดพลาดไม่หมด


ผู้ตั้งกระทู้ สิทธิชัย :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-01 22:04:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3357194)

 1.  ยังมีลิขสิทธิ์อยู่   ครับ

2.  เมื่อบอกเลิกสัญญา   ก็ต้องกลับสู่ฐานะเดิม  เขาก็นำโปรแกรมกลับคืนได้  เรื่องค่าเสียหายถ้ามี  ก็ต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง

3.  ก็เข้าข่ายทำซ้ำหรือดัดแปลง  ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  ม. 27 (1) ซึ่งย่อมมีความผิด ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2013-05-02 15:13:53


ความคิดเห็นที่ 2 (3357310)

 แต่ พรบ.ลิขสิทธฺิ์ มตรา 35 ส่วนที่ 6  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์   มาตรา 35 การกระทำแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(5) ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(7) นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้
(9) จัดทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
 
ผมว่ามันเข้าข่ายข้อ  2 ครับ คือเราซื้อสำเนานั้นมาแล้ว น่าจะย่อมแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไข หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิชัย วันที่ตอบ 2013-05-04 21:08:28


ความคิดเห็นที่ 3 (3357658)

 ความเห็นที่ 2  ก็ชอบด้วยเหตุผล   แต่ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้อง   การพิสูจน์ตนให้พ้นผิด   ก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2013-05-11 19:46:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.