ReadyPlanet.com


เพิ่มเติมกฏหมายฟอกเงิน


 ขอแทรกคำถามเดิมว่า ถ้าผมโอนบ้านให้พี่ชายฟรีก่อนที่จะมีความผิดกฏหมายฟอกเงิน แล้วจะมีความผิดกฏหมายฟอกเงินด้วยหรือไม่ แต่ถ้าผมไม่มีควาผิดกฏหมายฟ้องเงินก็ไม่เป็นไรครับผู้ตั้งกระทู้ อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-07 13:57:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4158404)

ไม่ผิด...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-02-08 07:22:58


ความคิดเห็นที่ 2 (4158448)

 ถ้าโอนบ้าน(ต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ผิด)เพื่อซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มา ไม่ว่าจะก่อน ขณะหรือหลังกระทำความผิด เพื่อให้รับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงินครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น sun (เสมียนทนายความ) (pongpisutsumsun3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-08 11:56:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.