ReadyPlanet.com


หนี้สินหลังสมรส ทรัพย์สินหลังสมรส


 สามีมีบ้านก่อนจดทะเบียนสมรสบ้านเป็นชื่อสามี หลังนั้นได้จดทะเบียนสมรสกันและสามีจะเอาบ้านไปจดจำนองธนาคารเพื่อเอาเงินมารีโนเวทบ้าน 

คำถามค่ะ

1.บ้านหลังนี้ที่สามีเอาไปจดจำนองไว้เราเป็นภรรยาจะเป็นหนี้ร่วมกับสามีไหม

2.ถ้าเราทั้งสองผ่อนชำระและไถ่ถอนบ้านหลังนี้ออกมาจากธนาคารบ้านหลังนี้จะยังเป็นสินก่อนสมรสหรือสินหลังสมรสค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ เนื้อคู่ :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-05 11:46:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4158104)

สินสมรส

1. สามีภรรยา ต้องวเป็นลูกหนี้ร่วม เพราะก่อหนี้หลังสมรส

2.  บ้านย่อมเป็นสินสมรส  แต่เพื่อป้องกันปัญหาการโต้แย้งในภายหลัง ก็ขอเพิ่มชื่อ เพื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสามี ในเอกสารสิทธิ์(โฉนดที่ดิน) ที่ปลูกบ้านได้...ก็คงมีค่าใช้จ่าย  แต่คงคุ้มค่า  เพราะป้องกันปัญหาในอนาคต ได้ดีที่สุด...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-02-06 08:56:34


ความคิดเห็นที่ 2 (4158433)

สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1474 ได้แก่ ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

1.บ้านของสามีที่ได้มาก่อนจะสมรสกันเป็นสินส่วนตัว จะต้องดูก่อนว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้อะไร หากเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดการหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวหรือหนี้ที่สามีภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่สามีภริยาได้ให้การรับรองหนี้ดังกล่าวสามีและภริยาจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกัน จากข้อเท็จจริง สามีไม่ได้ก่อหนี้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่นำมาจัดการบ้านเรือนในครอบครัว ภรรยาต้องเป็นลูกหนี้รวมกับสามีครับ

2.เมื่อทั้งสองคนช่วยกันผ่อนชำระและไถ่ถอนบ้าน เมื่อบ้านหลังนี้ได้มาในระหว่างที่สมรสกัน ดังนี้ บ้านหลังดังกล่าวจึงเป็นสินสมรส

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sun (เสมียนทนายความ) (pongpisutsumsun3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-08 11:26:59


ความคิดเห็นที่ 3 (4158654)

กรณีแรก ทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส ย่อมเป็นสินส่วนตัว 

กรณีสอง แม้จะมีการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้กับธนาคาร แต่การได้มาของบ้านเป็นการได้มาก่อนสมรส จึงเป็นสินส่วนตัวของสามีครับ ส่วนหนี้ที่นำมารีโนเวทบ้าน เป็นหนี้ระหว่างสมรส จึงเป็นหนี้สมรส 

 

 

https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายเชียงใหม่ วันที่ตอบ 2019-02-10 20:36:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.