ReadyPlanet.com


คำว่าจะใช้สิทธิ์


 อยากได้คำอธิบายว่าได้ใช้สิทธ์และจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ Dear :: วันที่ลงประกาศ 2018-11-16 01:46:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4146580)

สิทธิ/สิทธิ์

  ตามพจนานุกรรม แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรม...เมื่อมีสิทธิ์  ก็สามารถใช้สิทธิที่อยู่นั้นได้ ตามกรอบของกฎหมาย เช่น ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือมีสิทธิ ในที่ดินแปลงหนึ่ง  ก็ใช้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นได้ เช่น  การครอบครองอาศัย  หรืออนุญาตให้ผูัอื่นใช้สิทธิแทน หรือ โอนขายให้บุคคลอื่น หรือเมื่อถูกแย่งครอบครอง ก็ต้องใช้สิทธิ โต้แย้ง หรือฟ้องร้อง เป็นต้น....หลักการ " สิทธิของบุคคล  ย่อมถูกจำกัดด้วยสิทธิของบุคคลอื่น"  ก็ไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของท่านผู้ถามว่า ต้องการอะไร ก็ตอบไปตามหลักการเท่านั้น...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-11-16 09:10:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.